HOME -> XHTML_TUTORIAL -> xhtml11-04 Lørdag, 22. September 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2003 - Opdateret n/a

Lektion 04

xhtml 1.1 Document Type

Indhold

  • Xhtml 1.1 Document Type
  • xhtml moduler


Xhtml 1.1 Document Type
Xhtml 1.1 document type er en fuld ud funktionsdygtig dokument type, men den er ikke så varieret som xhtml 1.0 Transitional eller Frameset dokument typer. Disse dokument typer definerede mange præsentations komponenter, som dog vil blive bedre håndteret via stylesheet eller lignende mekanismer.

Siden xhtml 1.1 document type er baseret på faciliteterne defineret i "XHTMLMOD", indeholder den ikke nogen af de uønskede elementer fra tidligere udgaver af html 4.01 og xhtml 1.0. Dette taget i betragtning, eller netop på grund af dette, danner xhtml 1.1 document type en solid basis til fortsat udvikling af nye dokument typer, som kan håndteres i mange forskellige miljøer.

xhtml moduler
Xhtml 1.1 document type består af følgende xhtml moduler. Elementer, attributter, og den minimale indholdsmodel som er associeret til modulerne er defineret i "Modularization of XHTML" [XHTMLMOD]. Elementerne er her listet for informations skyld, retningsgivende er definitionen i "Modularization of XHTML".

Structure Module
body, head, html, title

Text Module
abbr, acronym, address, blockquote, br, cite, code, dfn, div, em, h1, h2, h3, h4, h5, h6, kbd, p, pre, q, samp, span, strong, var

Hypertext Module
a

List Module
dl, dt, dd, ol, ul, li

Object Module
object, param

Presentation Module
b, big, hr, i, small, sub, sup, tt

Edit Module
del, ins

Bidirectional Text Module
bdo

Forms Module
button, fieldset, form, input, label, legend, select, optgroup, option, textarea

Table Module
caption, col, colgroup, table, tbody, td, tfoot, th, thead, tr

Image Module
img

Client-side Image Map Module
area, map

Server-side Image Map Module
Attribute ismap on img

Intrinsic Events Module
Events attributes

Metainformation Module
meta

Scripting Module
noscript, script

Stylesheet Module
style element

Style Attribute Module Deprecated
style attribute

Link Module
link

Base Module
base

XHTML anvender også Ruby Annotation moduler som defineret i [RUBY]:

ruby, rbc, rtc, rb, rt, rp


UDGÅEDE ELEMENTER >>

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top