HOME -> XHTML_TUTORIAL -> xhtml11-02 Lørdag, 22. September 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2003 - Opdateret n/a

Lektion 02

Forskellen mellem xhtml 1.0 og xhtml 1.1

Indhold

  • Forskellen mellem xhtml 1.0 og xhtml 1.1
  • Ændringer i forhold til xhtml 1.0 Strict


Forskellen mellem xhtml 1.0 og xhtml 1.1
Forskellen mellem xhtml 1.0 Strict og xhtml 1.1 er rent faktisk ikke stor. Derimod er der en stor forskel mellem xhtml 1.0 Transitional og xhtml 1.1.
Den mest betydningsfulde ændring er fjernelsen af elementer som var uønsket (deprecated) i html 4.01 og xhtml 1.0.
Generelt set er strategien fra W3C at definere et sprog som er rigt i strukturel henseende, og som bygger på stylesheet til præsentation af siden.

Ændringer i forhold til xhtml 1.0 Strict
Forskellene kan i korte træk siges at være:
  • "lang" attributtet erstattes af "xml:lang" attribut ifølge definitionen i XHTMLMOD.
  • Fra elementerne "a" og "map" er "name" attributten fjernet til fordel for "id" attributten [XHTMLMOD]
  • Ruby element samling er blevet tilføjet ifølge definitionen i RUBY.
Som allerede nævnt er xhtml 1.1 en revideret udgave af xhtml 1.0 strict, blot med den forskel at xhtml 1.1 anvender xhtml-moduler. Det betyder, at mange af de elementer der var tilgængelig i tidligere udgaver af html/xhtml ikke findes længere. Disse er nu tilgængelig i form af moduler, som er defineret i "Modularization of XHTML".
Det er nu mulighed for at web-udviklere, på basis af xhtml 1.1, selv at konstruere dokumenttyper (dtd), der indeholder disse egenskaber.
Hensigten med en Document Type Definition (DTD) er at definere de legale bygnings blokke af en xml dokument. DTD'en definerer dokumentets struktur med en liste af tilladte elementer. (Se XHTMLMOD for yderlige oplysninger om konstruktion af dokumenttyper.)


OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING (Conformance Definition - doctype) >>

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top