HOME -> SSI_TUTORIAL -> ssi-07 Lørdag, 20. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2002 - Opdateret n/a

Lektin 07

"Set" dine egne variabler

Indhold

 

Top#set variablen
Ved at anvende "set" kan du definere variabler til senere brug. Syntaksen er som følgende:


<!--#set var="NAVN" value="Hej og velkommen til!" -->


Du kalder variablen på normal vis med "echo" kommandoen.


<!--#echo var="NAVN" -->


Resultatet af dette er:

Hej og velkommen til!

 

Så vidt så godt, i princippet er det alt! Mere er der rent faktisk ikke i det. For dog at anskueliggøre brugen af "#set" variablen er der efterfølgende et eksempel.

 

TopEksempel: Daglig nye farver!
De første tre ugedage ønskes forskellig baggrundsfarver, tekstfarver samt skriftstørrelse. Torsdag og fredag er ens. I weekend noget tredje.
Kildekoden er som følgende:


<!--#config timefmt="%w" -->

<!--#if expr="$DATE_LOCAL=1" -->
 <!--#set var="BAGGRUNDSFARVE" value="#7fffd4" -->
 <!--#set var="TEKSTFARVE" value="#a52a2a" -->
 <!--#set var="SKRIFTTYPE" value="Garamond, serif" -->
 <!--#set var="TEKSTSTOERRELSE" value="2" -->

<!--#elif expr="$DATE_LOCAL=2" -->
 <!--#set var="BAGGRUNDSFARVE" value="#ffccff" -->
 <!--#set var="TEKSTFARVE" value="#3300cc" -->
 <!--#set var="SKRIFTTYPE" value="Caflisch Script, cursive" -->
 <!--#set var="TEKSTSTOERRELSE" value="3" -->

<!--#elif expr="$DATE_LOCAL=3" -->
 <!--#set var="BAGGRUNDSFARVE" value="#33ff99" -->
 <!--#set var="TEKSTFARVE" value="#cc0000" -->
 <!--#set var="SKRIFTTYPE" value="Cottonwood, fantasy" -->
 <!--#set var="TEKSTSTOERRELSE" value="4" -->

<!--#elif expr="$DATE_LOCAL=4 || $DATE_LOCAL=5" -->
 <!--#set var="BAGGRUNDSFARVE" value="#bdb76b" -->
 <!--#set var="TEKSTFARVE" value="#2f4f4f" -->
 <!--#set var="SKRIFTTYPE" value="Monotype Corsiva, monospace" -->
 <!--#set var="TEKSTSTOERRELSE" value="5" -->

<!--#else -->
 <!--#set var="BAGGRUNDSFARVE" value="#adff2f" -->
 <!--#set var="TEKSTFARVE" value="#fffacd" -->
 <!--#set var="SKRIFTTYPE" value="verdana, sans-serif" -->
 <!--#set var="TEKSTSTOERRELSE" value="6" -->

<!--#endif -->

<html>
<head><title>bla bla</title></head>

<body bgcolor="<!--#echo var="BAGGRUNDSFARVE" -->">

<font face="<!--#echo var="SKRIFTTYPE" -->" size="<!--#echo var="TEKSTSTOERRELSE" -->" color="<!--#echo var="TEKSTFARVE" -->">

Hej, og velkommen til min side hvor baggrundsfarven, tekstfarven samt størrelsen på teksten ændrer sig for hver dag!

</font>
</body>
</html>


 

TopSmå tips
Skulle du på et tidspunkt få brug for at anvende et $ tegn, skal du huske at sætte en \ backslash foran dollar tegnet.


<!--#set var="pris" value="\$100" -- >


Ved anvendelse af flere environment variabler kunne det være en fordel at anvende krøllede parenteser, for at undgå misforståelser i koden.


<!--#set var="date" value="${DATE_LOCAL}_${DATE_GMT}" -- >


 

Afsluttende bemærkning.

SSI er ikke på nogen som helst måde en erstatning for hverken CGI eller et andet programmerings sprog. SSI er primært et værktøj til at inkludere tekst og andre filer i ens html dokumenter, samt aktivering af cgi scripts, og af denne simple grund virker #set heller ikke i Microsofts IIS men kun på Apache web-server. Du kan læse mere om SSI på Apaches web-site.

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top