HOME -> SSI_TUTORIAL -> ssi-05 Lørdag, 20. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2002 - Opdateret n/a

Lektion 05

SSI "exec" "fsize" og "flastmod" kommando

Indhold

  • SSI "exec" kommando
  • SSI "fsize" kommando
  • SSI "flastmod" kommando


"exec" kommando
Parameter/værdi Eksempel Beskrivelse
cmd="url/fil" <!--#exec cmd="/prog/soeg.exe *.htm"--> Anvendes til at starte et program på serveren (UNIX).
cgi="url/fil" <!--#exec cgi="/cgi-bin/taeller.pl"--> Anvendes til at starte et cgi program på serveren.


"fsize" kommando
Parameter/værdi Eksempel Beskrivelse
file="url/fil" <!--#fsize file="/filnavn.htm"--> Angiver størrelsen på en fil.
virtual="url/fil" <!--#fsize virtual="/filnavn.htm"--> Angiver størrelsen på en fil.Eksempel


<html>
<head>
<title>fsize</title>
</head>
<body>

<p>Filens størrelse: <!--#fsize file="/filnavn.htm"--> Kbytes</p>

</body>
</html>

Et andet eksempel, hvor vi formaterer svaret ved hjælp af kommandoen "config".


<html>
<head>
<title>fsize</title>
</head>
<body>

<p>Filens størrelse: <!--#config sizefmt="bytes"--><!--#fsize file="/filnavn.htm"--> bytes</p>

</body>
</html>

"flastmod" kommando
Parameter/værdi Eksempel Beskrivelse
file="url/fil" <!--#flastmod file="/index.htm"--> Dato sidste ændring, - Tids stempling.
virtual="url/fil" <!--#flastmod virtual="/index.htm"--> Dato sidste ændring, - Tids stempling.Eksempel


<html>
<head>
<title>flastmod</title>
</head>
<body>

<p>Sidste opdatering: <!--#flastmod file="/index.htm"--></p>

</body>
</html>

 

I næste artikel ser vi nærmere på ....
PROGRAMMERING MED SSI >>

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top