HOME -> SSI_TUTORIAL -> ssi-03 Lørdag, 20. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2002 - Opdateret n/a

Lektion 03

SSI "config" kommando

Indhold

  • SSI "config" kommando


SSI "config" kommando
I forbindelse med config kommando har du følgende parametre til rådighed:


Parameter/værdi Eksempel Beskrivelse
errmsg="værdi" <!--#config errmsg="Der opstod en fejl!"--> God at anvende i det tilfælde SSI svigter.
sizefmt="værdi" <!--#config sizefmt="bytes"--> Angiver formatet af datastørrelse, fordelagtig at anvende før brug af #fsize.
Tilladte værdier:
  • "abbrev" (Angivelse i Kbyte).
  • "bytes" (Angivelse i byte).
timefmt="værdi" <!--#config timefmt="%d.%m.%Y, %H.%M"--> Angiver formateringen af dato/tid. Fordelagtig at bruge før anvendelsen af #echo var="DATE_LOCAL".


Nedenfor stående tabel viser mulighederne for timefmt:

Værdi Eksempel Beskrivelse
%a sat Ugedag, kort angivelse
%A Saturday Ugedag, lang angivelse
%b Apr Måned, kort angivelse
%B April Måned, lang angivelse
%d 07 Dag i måned (01-31)
%e 7 Dag i måned (1-31)
%H 18 Tid, 24 timer (00-23)
%I 06 Tid, 12 timer (01-12)
%j 153 Årets dag (001-366)
%m 08 Måned (01-12)
%M 34 Minutter (00-59)
%p PM Ved anvendelse af %I: AM/PM
%S 09 Sekunder (00-59)
%U 17 Uge angivelse (00-53). Ugens første dag: Sunday
%W 17 Uge angivelse (00-53). Ugens første dag: Monday
%w 2 Ugens dag som tal (0-6, 0=Sunday)
%y 03 År
%Y 2003 År
%Z eller %z Romance Daylight Time Tidszone


Eksempel på formatering af dato og tid:

.... Velkommen til min side.
Koden til dette er følgende:


<!--#config timefmt="%A %d. %B - %Y. Klokken er %H.%M" -->
<!--#echo var="Date_Local" -->
.... Velkommen til min side.


Næste lektion handler om "echo" kommandoen. Her gives eksempler på udtræk af "environment variable".

SSI "ECHO" KOMMANDO >>

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top