HOME -> SSI_TUTORIAL -> ssi-02 Lørdag, 20. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2002 - Opdateret n/a

Lektion 02

SSI "include" kommando

Indhold

  • SSI "include" kommando


SSI "include" kommando
En af de mest anvendte funktioner i SSI er "include" kommandoen. Den gør det nemlig mulig at indsætte .txt, .htm eller andre filer på din hjemmeside.

Har du f.eks. en navigations menu eller en top- og/eller bundtekst, som du ønsker skal være i alle dine shtml dokumenter, er det en smal sag med "include" kommandoen.
Det gøres ved at indsætte en "include" kommando i alle dine shtml dokumenter. Herefter er der kun et sted (en fil) hvor du i fremtiden behøver at rette din navigations menu, top- og/eller bundtekst, eller hvad du nu vælger at sætte ind på dine sider.

Der står to parametre til rådighed med kommandoen include: "virtual" og "file".


Eksempel med "virtual":


<html>
<head>
<title>include virtual</title>
</head>
<body>
<p>Her er din tekst</p>

<!-- #include virtual="/menu/adr.txt" -->

</body>
</html>


Denne kommando tilføjer indholdet af filen adr.txt til dit dokument. Det væsentlige ved denne kommando er ordet "virtual". Med denne har du mulighed for at angive absolutte og relative stier til dine filer.

Her er den absolutte sti til adr.txt filen, som er placeret i biblioteken "menu":
http://www.ditdomaene.dk/menu/adr.txt
En anden måde at angive den absolutte sti er:
/menu/adr.txt (som vist i eksemplet ovenfor)

Ved relative angivelser af stien, går man ud fra den position/bibliotek som man står i, og ikke fra roden (root) af web serveren som ved absolutte angivelse.

Du kan læse mere om relative og absolutte angivelse af links på denne side: (x)html links


Eksempel med "file":


<html>
<head>
<title>include file</title>
</head>
<body>
<p>Her er din tekst</p>

<!-- #include file="adr.txt" -->

</body>
</html>


Angiver den fil som skal inkluderes i shtml dokumentet. Filen adr.txt skal her være fysisk placeret i samme bibliotek som den fil den inkluderes i, med mindre du anvender absolut sti angivelse.


Næste lektion handler om "config" kommandoen. Her ser vi på formatering af dato og tid.

SSI "CONFIG" KOMMANDO >>

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top