HOME -> SSI_TUTORIAL -> ssi-01 Lørdag, 20. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2002 - Opdateret n/a

Lektion 01

Introduktion til SSI (Server Side Include)

Indhold

  • Introduktion til Server Side Include


Introduktion til Server Side Include
Ved hjælp af SSI kan du i dine shtml dokumenter indsætte f.eks. dato, tidspunkt for seneste opdatering af siden, samt meget andet. Det er også muligt, at aktivere cgi scripts ved hjælp af SSI, og indsætte outputtet fra et sådant cgi script i dit shtml dokument. Endvidere er der også mulig, at angive indholdet af diverse cgi variabler via SSI (CGI Environment variable).
SSI giver mulighed for at indbinde de samme informationer i mange dokumenter. Og dermed bliver vedligeholdelsen ekstremt forenklet, da man kun skal rette et sted.

Server side: SSI er et serverside sprog. Til denne kategori af sprog hører f.eks. også Perl, PHP og ASP. Med serverside menes, at interpretation gennemføres af serveren, og ikke af klientens pc/browser. Modstykket til serverside er clientside, og her udføres alt på klientens pc. Til clientside sprog hører f.eks. html, css og JavaScript.
Ulempen ved serverside sprog er at din ISP'er skal tilbyde de fornødne optioner, og det er ikke altid at alle funktioner er tilgængelig.

Include: Med include menes at inkludere elementer i dokumentet. SSI er meget anvendt til at inkludere html eller txt data til navigation (menu), dokument -fod og/eller hoved, på ens hjemmeside.


Hvilket navn skal filen have?

Html dokumenter som indeholder SSI kommandoer skal hede .shtml eller .shtm. Det skulle også være mulig at døbe dem .sht, men ikke alle servere understøtter dette.

De fleste servere ignorerer SSI kommandoer når de står i en almindelig html eller htm fil.
Det er dog mulig at anvende SSI i almindelige htm eller html filer, men dette kræver en del mere af serveren og af din ISP'er, da serveren her vil undersøge samtlige html dokumenter for SSI kommandoer, uanset om der er nogen eller ej. Så det skal du ikke regne med at du får lov til ved din ISP.


Syntaksen!

Syntaksen i en SSI kommando er rimelig enkelt. Rent faktisk bliver selve kommandoen indsat i en html kommentar, og får derved følgende udseende:


<!-- #kommando parameter ="værdi" -->


eller flere efter hinanden følgende ordre


<!--#kommando parameter1="værdi1" parameter2="værdi2" -->


Der findes i alt 6 kommandoer i SSI, med de dertil hørende parametre og værdier. Kommandoerne er:

include, config, echo, exec, fsize og flastmod.
Disse vil vi se nærmere på i de efterfølgende lektioner.


Næste lektion handler om "include" kommandoen, og hvordan du kan indsætte andre filer i dit shtml dokument.

SSI "INCLUDE" KOMMANDO >>

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top