HOME -> SQL_TUTORIAL -> sql-08 Lørdag, 20. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2004 - Opdateret n/a

Lektion 08

Udtrækning af data! - SELECT kommando

Indhold

 

TopIndledning
Denne lektion beskriver fremgangsmåden for udtrækning af data af en sql database.

 

TopSELECT kommando
For at trække udvalgte data ud af din database kan du anvende SELECT kommandoen.

Syntaks:


SELECT kolonne1, kolonne2, kolonne3, o.s.v
FROM tabelnavn;


Hvilke resultater der vises afgøres af kolonnerne som du angiver efter SELECT kommandoen. Ønsker du at se alle kolonner kan du anvende et wildcard *. Tabelnavn efter FROM angiver hvilken tabel dataene skal trækkes ud af.

Også her kan du angive en WHERE betingelse. Denne specificerer hvilke data eller rækker der vil blive returneret, baseret på din forespørgsel.

Syntaks:


SELECT kolonne1, kolonne2, kolonne3, o.s.v
FROM tabelnavn
WHERE betingelse = kriterier;


Oversigt over sammenlignings operatorer som kan anvendes:

TegnSammenlignings operatorer
=Lig med
<>Ikke lig med
>Større end
>=Større end eller lig med
<Mindre end
<=Mindre end eller lig med
LIKE* Se beskrivelse nedenfor


Det er mulig at anvende LIKE operatoren i en WHERE betingelse.
Via denne har du mulighed for at udvælge poster/rækker som er lignende det du specificerer.
I den sammenhæng kan du anvende procenttegnet (%) som en wildcard, til erstatning af karakterer.

Efterfølgende eksempel illustrerer dette.

Eksempel tabel "medlemmer"

FornavnEfternavnAdresseByTlf
HansJensenViben 121234 Hammel88 22 33 66
LisePetersenUglevej 145000 Odense12 34 56 78
NielsJensen  78 55 96 78
KathrineBossenHammelhøj 98A5698 Langtbortistan22 66 98 55


Følgende data ønskes hentet fra vores database: Fornavn, Efternavn og Telefonnummer, af alle medlemmer hvis efternavn starter med "Jen"

Syntaks:


SELECT Fornavn, Efternavn, Tlf
FROM medlemmer
WHERE Efternavn LIKE 'Jen%';


Resultat af tabel "medlemmer"

FornavnEfternavnTlf
HansJensen88 22 33 66
NielsJensen78 55 96 78


Et andet eksempel:

Syntaks:


SELECT Fornavn, Efternavn, Tlf
FROM medlemmer
WHERE Fornavn LIKE '%e';


Resultat af tabel "medlemmer" vil da være

FornavnEfternavnTlf
LisePetersen12 34 56 78
KathrineBossen22 66 98 55


Et sidste eksempel viser hele posteringen/rækken, og det er kun rækken hvor det eksakte ord stemmer overens som vil blive vist.

Syntaks:


SELECT *
FROM medlemmer
WHERE Efternavn = 'Bossen';


Dette returnerer følgende fra vores tabel "medlemmer":

FornavnEfternavnAdresseByTlf
KathrineBossenHammelhøj 98A5698 Langtbortistan22 66 98 55

 

SLUT for denne gang ;-)

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top