HOME -> SQL_TUTORIAL -> sql-06 Tirsdag, 16. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2004 - Opdateret n/a

Lektion 06

Opdatering af poster - UPDATE kommando

Indhold

 

TopIndledning
Kommandoen UPDATE anvendes til at ændre eller opdatere eksisterende poster.

 

TopUPDATE kommando
Syntaks:


UPDATE tabelnavn
SET kolonnenavn = nyværdi
WHERE kolonnenavn = gamleværdi;


Eksempel tabel "medlemmer"

FornavnEfternavnAdresseBy
HansJensenViben 121234 Hammel
Lise Fasanvej 25 


I efterfølgende eksempel ønsker vi at tilføje et efternavn til det medlem som har fornavnet Lise samt byen hun er bosat i, endvidere ønsker vi at ændre adressen til Uglevej 14:

Syntaks:


UPDATE medlemmer
SET efternavn = 'Petersen', Adresse = 'Uglevej 14', by = '5000 Odense'
WHERE fornavn = 'Lise';


Resultat af tabel "medlemmer"

FornavnEfternavnAdresseBy
HansJensenViben 121234 Hammel
LisePetersenUglevej 145000 Odense

 

Efterfølgende lektion beskæftiger sig med DELETE kommandoen >>

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top