HOME -> SQL_TUTORIAL -> sql-05 Lørdag, 20. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2004 - Opdateret n/a

Lektion 05

Indsæt en post I en tabel - INSERT kommando

Indhold

 

TopIndledning
Via INSERT kommando kan du tilføje en post (række) i en eksisterende tabel. Efterfølgende lektion guider dig igennem dette.

 

TopINSERT INTO
For at indsætte en post (række) i en tabel anvendes kommandoen INSERT INTO efterfulgt af tabelnavn. Herefter kommer åbnings parentes efterfulgt af kolonne navne der er adskilt med et komma. Efterfølgende lukkes parentesen igen.
Nu indtastes de enkelte værdier, omsluttet af parenteser, som ønskes tilføjet i kolonerne. Værdierne du indtaster vil blive placeret i de før indtastede kolonner.
Tekst strenge bør angives med enkelt apostrof (eks.: 'dette er en tekststreng'), og tal kan indtastes uden.

Syntaks:


INSERT INTO tabelnavn
(kolonne1, kolonne2, kolonne3, ...)
VALUES (værdi1, værdi2, værdi3, ...);


I efterfølgende eksempel tilføjes et nyt medlem til vores database.

Eksempel tabel "medlemmer"

FornavnEfternavnAlderAdresseBy
HansJensen25Viben 121234 Hammel
Lise  Fasanvej 25 INSERT INTO medlemmer
(Fornavn, Efternavn, Alder, Adresse, By)
VALUES ('Hans', 'Petersen', 32, 'Rosenvænget 23', '5000 Odense');


Resultat af tabel "medlemmer"

FornavnEfternavnAlderAdresseBy
HansJensen25Viben 121234 Hammel
Lise  Fasanvej 25 
HansPetersen32Rosenvænget 235000 Odense

 

Den næste lektion omhandler Opdatering af poster - UPDATE kommando >>

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top