HOME -> SQL_TUTORIAL -> sql-04 Lørdag, 20. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2004 - Opdateret n/a

Lektion 04

Oprette og slette en tabel - CREATE & DROP TABLE

Indhold

 

TopIndledning
I denne lektion gennemgår vi oprettelse og sletning af en tabel i databsen.

 

TopCREATE TABLE
CREATE TABLE kommandoen anvendes til oprettelse af en ny tabel. Her er syntaksen til oprettelse af en simpel tabel:

Syntaks:


CREATE TABLE tabelnavn
(kolonne1 datatype,
kolonne2 datatype,
kolonne3 datatype);


I forbindelse med CREATE TABLE har du mulighed for at angive begrænsninger i felterne som vist i efterfølgende eksempel:

Syntaks:


CREATE TABLE tabelnavn
(kolonne1 datatype begrænsning,
kolonne2 datatype begrænsning,
kolonne3 datatype begrænsning);


Du kan oprette lige så mange kolonner som du ønsker eller har brug for.

Eksempel på oprettelse af tabellen familie:


CREATE TABLE familie
(fornavn varchar(15),
efternavn varchar(20),
alder number(3),
adresse varchar(30),
by varchar(30));


Forklaring:

For at oprette tabellen anvendes kommandoen CREATE TABLE efterfulgt af navnet for tabellen, i dette tilfælde er det familie. Angivelse af de enkelte kolonner startes med en parentes efterfulgt af første kolonne navn, her er der angivet "fornavn", igen efterfulgt af datatype, her er der anvendt "varchar". Herefter er selve begrænsningen angivet "(15)". Det hele afsluttes med at lukke den første parentes.
Det er meget vigtig at huske på at anvende en åbnings parentes før indtastning af de enkelte tabel data. Ligeledes er der vigtig igen at lukke parentesen efter indtastning af sidst data.

Hver af kolonnerne i din tabel skal være adskilt med et komma(,). Endvidere skal du huske på at afslutte alle SQL kommandoer med semikolon (;).

Tabel navne og kolonne navne skal altid starte med et bogstav. Efterfølgende kan du anvende tal samt underscore. Lad være med at lave navnene for lange, maksimalt 30 karakterer.

Heller ej må du anvende reserverede navne som anvendes af SQL, så som CREATE, INSERT eller lignende til navngivning af tabeller.

Efterfølgende er en liste over de mest anvendt data typer:

Fixed-length character string Fixed-length character string. Længden er angivet i parentes og kan højst antage 255 bytes.
char(længde) Variable-length character string. Den maksimale længde er angivet i parentes. Denne anvendes gerne til begrænsning af indtastning i forbindelse med f.eks. et efternavn.
varchar(længde) Angivelse af numeriske værdier, maks. længde er angivet i parentes.
number(længde,d) Numeriske værdier med at maksimalt antal at decimaler til højre angivet med d.
date Dato værdi

 

TopDROP TABLE
At slette en tabel - DROP TABLE kommando

For at slette en tabel samt dertil hørende rækker anvender du DROP kommandoen. DROP kommandoen vil altså slette alt!
Kommandoen må ikke forveksles med DELETE table kommandoen. DELETE kommandoen vil slette rækker, men ikke tabellen samt dens kolonner.

Syntaks:


DROP TABLE medlemmer;


 

 

I den næste lektion ser vi nærmere på hvordan du kan indsætte en ny post via INSERT kommando >>

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top