HOME -> SQL_TUTORIAL -> sql-02 Lørdag, 20. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2004 - Opdateret n/a

Lektion 02

Grundlæggende databaseteori.

Indhold

 

TopIndledning
Tja, den kommer vi ikke udenom, så her kommer den!

Du er i din hverdag omgivet af databaser, og rent faktisk anvender du disse, måske endda ubevist. Når du f.eks. anvender dit dankort, så vil kort og pinkode blive kontrolleret. Data for alt dette ligge i en database. Når du sender en e-mail og laver en opslag i adresse bogen gør du ligeledes brug af en database.

Når man i SQL sammenhæng taler om databaser kan man forestille sig et fysisk håndgribelig arkiv fyldt med informationer i form af datablade placeret i hængemapper.
En database er altså et arkiv hvori data opbevares på en organiseret måde. Sagt på en anden måde så er en database en container bestående af en eller flere filer, hvor der opbevares organiserede data. Database er altså en elektronisk udgave af vores fysiske arkiv.

 

TopTabeller
Tabeller er et andet navn for de tidligere omtalte hængemapper fra vores fysiske arkiv. Tabeller er en vel struktureret liste med ensartede oplysninger. Her kan du f.eks. have en tabel til kunder som indeholder navn, adresse, by. En anden tabel kunne indeholde oplysninger om produkter så som farve, antal, leverandør og kostpris.
Men husk! Altid samme typer data i en tabel.

Hver tabel har et unikt navn. Disse er oftest opbygget ved at anvende databasens navn samt tabellens navn.

 

TopRækker
Hver tabel indeholder x antal rækker. Det er her du gemmer dine poster, hver post sin række. Den nemmeste måde at anskuelig gøre dette på er at tænke på et regneark.

 

TopKolonner og primære nøgle
Tænk igen på et regneark! Her er der rækker og kolonner. En af kolonnerne danner din primære nøgle.
Hvilken af kolonnerne der er den primære nøgle bestemmer du. I en kunde kartotek kunne det være kundenummer.
En primær nøgle er altså den kolonne, der entydig identificerer hver række i din tabel.
OBS.: En tabel kan godt have flere nøgler!

Regler for en primær nøgle:
  • Der må ikke være to rækker med den samme primære nøgle.
  • Slettes en post (række) må nøglen ikke anvendes til anden post.
  • Den primære nøgle må ikke ændres/opdateres.

 

TopSQL Kommandoer
Der findes en del kommandoer som anvendes indenfor SQL, de nok væsentligste i starten er "CREATE", "DROP", "SELECT", "INSERT", "UPDATE" og "DELETE". Hvis du formår at anvende disse er du godt kørende.

 

I den efterfølgende lektion vil vi oprette vores første database .... Oprette og slette en database - CREATE & DROP DATABASE >>

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top