HOME -> PHP_TUTORIAL -> php-05 Tirsdag, 16. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2004 - Opdateret n/a

Lektion 05

php data filer

Indhold

 

TopIndledning
I nogen tilfælde er det nødvendig at kunne gemme data i en tekstfil. Dette er i og for sig ikke så besynderlig svært. Det at skrive i tekst filer kan anvendes i forbindelse med gæstebøger, forums eller en conter. I det efterfølgende ser vi nærmere på dette fænomen!

 

TopÅbne, tilføje og skrive i en tekst fil
Vi lægger ud med et eksempel:<?php
$text = "Denne tekst skrives i en fil.";
$data = fopen("data.txt","w+");
fwrite = ($data, $text);
fclose($data);
?>


Gennemgang af koden:

 • Via kommandoen fopen åbner vi vores tekstfil data.txt, og w+ gør at filen er i "write mode". Det hele bliver gemt i variablen $data.
 • Nu er filen data.txt åben. For at kunne skrive i denne anvender vi fwrite kommandoen. I parentesen er angivet hvilken fil (data) der skal skrives til, og hvad (text) der skal skrives i denne.
 • Sluttelig lukkes filen igen med fclose.

 

TopLæse data fra en tekstfil
Igen et eksempel til at starte med:<?php
$data = fopen("data.txt","r");
$text = fgets($data, 50);
fclose ($data);
?>


Gennemgang af koden:

 • Når vi åbner en fil for, at kunne læse denne, kan vi angive mode r. Vi kunne sagtens havde anvendt w+, men når der kun skal læse er mode r tilstrækkelig.
 • For at læse filens indhold anvender vi fgets. I vores eksempel læses de første 50 tegn.
 • Med fclose lukker vi filen.

 

TopMode parameter
Liste af mulige tilstande (mode) i forbindelse med fopen().

 • 'r' Filen åben i læse tilstand (reading only); placerer pointer i begyndelsen af filen.
 • 'r+' Filen åben i læse og skrive tilstand (reading and writing); placerer pointer i begyndelsen af filen.
 • 'w' Filen åben i skrive tilstand (writing only); placerer pointer i begyndelsen af filen og sletter indhold. Opretter om nødvendig filen.
 • 'w+' Filen åben i læse og skrive tilstand (reading and writing); placerer pointer i begyndelsen af filen og sletter indhold. Opretter om nødvendig filen.
 • 'a' Filen åben i skriv tilstand (writing only); placerer pointer i slutningen af filen og opretter om nødvendig filen.
 • 'a+' Filen åben i læse og skrive tilstand (reading and writing); placerer pointer i slutningen af filen og opretter om nødvendig filen.
 • 'x' Opret og åben i skrive tilstand (create, writing only); placerer pointer i begyndelsen af filen. (understøttes af PHP 4.3.2 og senere, virker kun på lokale filer).
 • 'x+' Opret og åben i læse og skrive tilstand (create, reading and writing); placerer pointer i begyndelsen af filen. (understøttes af PHP 4.3.2 og senere, virker kun på lokale filer).

 

I efterfølgende lektion laver vi en lille simpel COUNTER >> som du kan anvende på din egen hjemmeside.

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top