HOME -> PHP_TUTORIAL -> php-04 Tirsdag, 16. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2004 - Opdateret n/a

Lektion 04

php loops, sløjfer / løkker

Indhold

 

TopIndledning, IF løkke
Så kommer vi til en helt anden del af php, nemlig IF strukturen. Vi skal i gang med at lave sløjfer, men ikke med snørebånd.
Sløjfer eller løkker som vi kalder dem på dansk (loops) er blokker af kommandoer / betingelser som gennemløbes, og kontrolleres for deres rigtighed (sand eller falsk).
På godt dansk kan man sige HVIS (IF) dette er rigtig, SÅ (THEN) udfør denne handling.

Et lille eksempel til illustration:


<?php
$x = 20;
if ($x != 10)
{
echo $x;
}
else
{
echo "Tallet er 10";
}
?>


Variablen x tildeles værdien 20. IF betingelsen kontrollerer nu om variablen x er uens (NOT) fra 10. Hvis dette er tilfældet udskrives x som er 20. Hvis x nu var 10 ville "Tallet er 10" blive returneret.

Strukturen i en IF sætning er altid ens. IF efterfølges af en betingelse som står i parentes. Derefter kommer den del som ønskes udført omgivet af krøllede parenteser.
I vores eksempel har vi ydermere tilføjet en else betingelse som udføres hvis variablen x var lig med 10. Denne del kan udelades om nødvendig.

 

TopLøkker med "for"
Vi lægger ud med et eksempel:<?php
for($i = 0; $i < 10; $i++) {
  echo "Denne tekst er udskrevet for $i. gang<br />";
}
?>


Dette returnerer følgende:


Denne tekst er udskrevet for 0. gang
Denne tekst er udskrevet for 1. gang
Denne tekst er udskrevet for 2. gang
Denne tekst er udskrevet for 3. gang
Denne tekst er udskrevet for 4. gang
Denne tekst er udskrevet for 5. gang
Denne tekst er udskrevet for 6. gang
Denne tekst er udskrevet for 7. gang
Denne tekst er udskrevet for 8. gang
Denne tekst er udskrevet for 9. gangGennemgang af koden:

  • Når php parser koden vil den som det første støde på for, og efterfølgende se efter tre betingelser i parentesen som er adskilt med kolon. Den første erklæring/udsagn sætter variablen i lig med 0 ($i = 0).
  • Dernæst analyseres den midterste udsagn for at se om denne er sandt. Den ser om variablen i er mindre end 10 ($i < 10).
  • Da vi har sat variablen i til at være 0 i første udsagn, vil php gå videre til tredje udsagn som siger $i++, hvilket angiver at variablen i skal tillægges 1.
  • Herefter udføres det som står i de krøllede parenteser. Denne sløjfe gennemløbes så mange gange som nødvendig, indtil variablen er $i < 10. Når variablen i er lig med 10 vil udsagnet være falsk og løkken stoppes.

 

TopLøkker med "while"
Igen et eksempel til at starte med:<?php
$y = 0;
while ($y < 10) {
  echo "Tallet er $y.<br />";
  $y++;
}
?>


Dette returnerer følgende:


Tallet er 0.
Tallet er 1.
Tallet er 2.
Tallet er 3.
Tallet er 4.
Tallet er 5.
Tallet er 6.
Tallet er 7.
Tallet er 8.
Tallet er 9.Gennemgang af koden:

  • Igen sættes variablen y lig med 0.
  • Nu starter vores løkke og kontrollerer om variablen y er mindre end 10 ($y < 10).
  • Så længe betingelsen er sandt og variablen er mindre end 10, returneres teksten i de krøllede parenteser.
  • $y++ tæller 1 op for hvert gennemløb.
  • Løkken stopper når variablen y er lig med 10.

 

I efterfølgende lektion skal vi til at skrive DATA FILER >>

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top