HOME -> PHP_TUTORIAL -> php-03 Tirsdag, 16. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2004 - Opdateret n/a

Lektion 03

php variabler

Indhold

 

TopIndledning
I efterfølgende php lektion vil vi se nærmere på php's variabler. Vi ser nærmere på definitionen af en variabel, samt anvendelsen af samme.

 

TopAt definere en variabel
I php angives variabler med dollar ($) tegnet efterfulgt af et navn. Ligesom perl gør php forskel mellem store og små bogstaver (case-sensitive).
Alle variabler starter med et bogstav eller et underscore (_) efterfulgt af navnet skrevet med bogstaver eller tal.

Eksempel på variabler:


<?php
$var = "Her er nogle";
$vaR = "eksempler på";
$Var = "php variabler";
$vAr = "php er case-sensitive";
echo "$var $vaR $Var $vAr";
?>


Dette returnerer følgende:


Her er nogle eksempler på php variabler, php er case-sensitive


Flere eksempler på variabler:


$3var = 'etellerandet';   // Ikke tilladt, da der startes med et tal.
$_3var = 'etellerandet';   // Nu er den OK, da vi starter med underscore.
$vær = 'etellerandet';   // Nikse nej, skal være ASCII kode. Æ,ø, Å er ikke tilladte.


 

TopVariabel som reference
For at kunne tilføje en reference til en anden variable skal du blot tilføje & foran variablen.

Eksempel på reference:


<?php
$var1 = "Meet the Flintstones"; // var1 indeholder "Meet the Flintstones"
$var2 = &$var1; // var2 indeholder reference til var1
echo "$var1 $var2";
?>


Dette returnerer følgende:


Meet the Flintstones Meet the Flintstones


 

TopVariabel som formularfelt
Åben eksempel


<html>
<head><title>Eksempel</title></head>
<body>

<form method="post" action="<? echo $PHP_SELF; ?>">
Indtast dit navn: <input type="text" name="navn">
<input type="submit" value="Sæt Igang">
</form>

Du indtastede følgende navn:
<?php
echo $_REQUEST['navn'];
?>

</body>
</html>


Selve html formularen er ikke noget specielt. Det eneste som umiddelbart falder i øjnene er PHP_SELF. Dette stump kode returnerer filen igen, samt indholdet af variablen navn.
echo $_REQUEST returnerer indholdet af formular feltet navn (variablen navn).
I stedet for at anvende $_REQUEST kunne jeg også bruge $_POST, da metoden til afsendelse af data er post i mit tilfælde. Hvis metoden havde været get, kunne $_GET havde været anvendt.

 

TopLidt om array
Ganske kort vil jeg lige nævne arrays. I eksemplet har jeg defineret et array $familienavne, som indeholder fem navne. Hver af disse navne kan jeg nu tilgå med kommandoen echo $familienavne[]. Husk på at det første navn er [0].


<?php
$familienavne = array(Søren, Kasper, Peter, Olga, Kirsten);
?>


For at kalde navnet Søren skriver jeg således echo efterfulgt af $familienavne[0];, og for Kirstens vekommende $familienavne[4];

 

Efterfølgende lektion .... LOOPS, sløjfe/løkke >>

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top