HOME -> PHP_TUTORIAL -> php-02 Tirsdag, 16. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2004 - Opdateret n/a

Lektion 02

php grundlæggende regler!

Indhold

 

TopIndledning
I efterfølgende php lektion vil vi se nærmere på nogle af de grundlæggende regler.

 

TopSituationstegn i teksten!
Vi snupper lige vores eksempel fra forrige lektion, og arbejder lidt videre med denne.


<html>
  <head>
    <title>Eksempel</title>
  </head>
  <body>

    <?php
    echo "Hello world .... or what so ever!";
    ?>

  </body>
</html>


Dette returnerer følgende:


Hello world .... or what so ever!


Fra forrige lektion ved vi at et php script starter med <? eller som i vores eksempel med <?php og slutter med ?>.
Da vi har gemt dokumentet med .php ekstension ved serveren at denne skal parses førend det endelige html dokument videresendes til den kaldende browser. Ved gennemsyn af dokumentet støder serveren på <?php, hvilket indikerer at der kommer php kode efterfølgende. PHP delen afsluttes med ?>.
Vi nævnte tidligere at alt udskrives hvad der står mellem situationstegnene. Men hvad nu hvis man ønsker at anvende situationstegn i forbindelse med en tekst der ønskes udskrevet? Umiddelbart vil dette resultere i en fejlmelding. Og derfor er det nødvendig at anvende en backslash \ før situationstegnet.


<html>
  <head>
    <title>Eksempel</title>
  </head>
  <body>

    <?php
    echo "Hello world .... \"or what so ever!\"";
    ?>

  </body>
</html>


Dette returnerer samme tekst som tidligere, blot er "or what so ever!" sat i situationstegn.


Hello world .... "or what so ever!"


 

Her et andet eksempel der illustrerer anvendelsen af situationstegn.


<html>
  <head>
    <title>Eksempel</title>
  </head>
  <body>

    <?php
    echo "<font size=\"4\">Her et eksempel i forbindelse med \"font size\".</font>";
    ?>

  </body>
</html>


Hvilket returnerer:


Her et eksempel i forbindelse med "font size".


Du kan ikke umiddelbart se at der er anvendt php i forbindelse med html dokumentet. Ser vi nærmere på den returnerede kildekode ser den ud som følgende:


<html>
  <head>
    <title>Eksempel</title>
  </head>
  <body>

    <font size="4">Her et eksempel i forbindelse med "font size".</font>

  </body>
</html>


 

TopKommentar
I visse situationer kan det være meget rart at kunne angive nogle kommentarer i forbindelse med php programmering. Dette kan gøre dit script mere overskuelig og når der er gået nogen tid vil kommentaren være med til at genopfriske selve forståelsen for programmet.


$var = Danmark"; // Her er en kommentar omkring variablen ...


Kommentarer angive altså via //.

 

Efterfølgende lektion .... VARIABLER >>

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top