HOME -> PERL_TUTORIAL -> perl-11-cgi-env-var Tirsdag, 16. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2003 - Opdateret n/a

Lektion 11

Lektionen viser de fleste environment Variabler som anvendes.

Indhold

  • Indledning
  • Oversigt over CGI Environment Variable


Indledning
Til den såkaldte "CGI snitflade" hører også cgi environment variable. Disse variabler er tilgængelig på en www-server. For hver gang et cgi script kaldes, bliver nogle af variablerne fyld med information af serveren. Et CGI-script kan udskrive indholdet af disse variabler, og endda anvende disse til egen brug. CGI scriptet kan selv fylde informationer i nogle af variablerne, eller ændre den i forvejen indehold information. CGI Environment Variabler eksisterer uafhængig af de variabler som man selv kan definere i CGI.

Når et CGI script kører, vil informationer som eks. navnet af serveren, eller klientens browser som lavede forespørgslen (request) være registreret i environment variabler.
Når f. eks. en klient udfylder og sender et formular via GET metoden til www-serveren, og dermed kalder et CGI script, vil de informationer som blev tastet i formularen være indehold i en CGI Environment Varible.

For at kunne udnytte CGI Environment Variabler, er det nødvendig at anvende de kommandoer der er til rådighed i programmeringssproget som anvendes. Således kan du via PERL trække variabler med kommandoen $ENV{'VARIABEL NAVN'}.
Ved f.eks. at angive kommandoen print $ENV{'SERVER_NAME'}; kan du udskrive serverens navn.

Ud fra PERL's syn, er environment variabler gemt i en hash, og du kan derfor udskrive dem med kommandoen print %ENV. Listen vil vise de muligheder der findes.


Oversigt over CGI Environment Variable
Variable navn Beskrivelse
AUTH_TYPE Autentifikations metode til validering af klienten.
CONTENT_LENGTH Indeholder antal af tegn, som blev overført via POST, da scriptet blev kaldt.
CONTENT_TYPE Indeholder MIME-typen af de data som overføres via POST.
DATE_GMT Aktuel dato og tid ifølge GMT (Greenwich Mean Time)
DATE_LOCAL Lokal dato og tid.
DOCUMENT_NAME Absolutte sti og navn. (Fysisk disk location til roden).
DOCUMENT_URI Dokumentets virtuelle sti med udgangspunkt fra roden.
GATEWAY_INTERFACE Snitfladen som understøttes af serveren. Navn/version af Common Gateway Interface.
HTTP_ACCEPT Liste over MIME typer klienten accepterer. */* = browser accepterer alt.
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE Sprog som er acceptable for klienten, da = dansk.
HTTP_HOST Serverens navn.
HTTP_REFERER URL'en af www-dokumentet, hvorfra cgi scriptet blev kaldt.
HTTP_USER_AGENT Produkt og versions informationer over klient browser.
LAST_MODIFIED Angiver dokumentets seneste dato og tidspunkt for opdatering.
PATH Angiver sti på serveren.
PATH_INFO Speciel information, virtuel disk location.
PATH_TRANSLATED PATH_INFO variablen oversat fra virtuel til fysisk disk location.
QUERY_STRING Query string (url'en) sendt fra klienten.
QUERY_STRING_UNESCAPED Query string (url'en) sendt fra klienten (ukodet GET).
REMOTE_ADDR IP-adresse af klient (brugeren)
REMOTE_HOST Navn eller IP-adresse af klient (brugeren)
REMOTE_IDENT Klientens navn.
REMOTE_PORT Serverens port som man er forbundet til.
REMOTE_USER Bruger navn af den der har kald cgi script.
REQUEST_METHOD Variablen angiver metoden som den aktuelle dokument blev sendt med (GET, POST).
SCRIPT_NAME Denne variable angiver den virtuel sti til scriptet som eksekveres.
SERVER_ADMIN E-mail adressen af serverens administrator.
SERVER_ADDR IP adresse af server.
SERVER_NAME Serverens navn eller IP adresse
SERVER_PORT Serverens port nummer, der er indrettet til www. Normalt port 80.
SERVER_PROTOCOL Navn/version af HTTP-protokollen som anvendes af serveren.
SERVER_SOFTWARE Serverens software.

 

Næste lektion skal handle om HTML header >>

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top