HOME -> PERL_TUTORIAL -> perl-02 Lørdag, 20. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2003 - Opdateret n/a

Lektion 02

Grundlæggende til PERL

Indhold

 

TopKrav til udførelse af PERL script.
For at kunne køre PERL scripts er det nødvendig at have en web-server med en Perl-fortolker installeret. Dette kan evt. lade sig gøre lokalt på din PC, installation af dette er dog ikke en del af denne artikel, og medtages ikke her. Du kunne eventuel anvende "DzSoft Perl Editor" (se download sektion) som indeholder perl og muligheden for at vise siderne i html. En god editor til afprøvning af sine scripts.

For at en web-server kan kende og udføre et perl cgi script kræves følgende.

  • Den første linie i scriptet skal pege på perl fortolkeren. Dette er som regel /usr/bin/perl på Linux og Unix. På MS IIS er stien underordnet.
  • Scriptet ligger placeret i en dertil indrettet mappe på web-serveren som f.eks. cgi-bin.
  • Læse, skrive og eksekverings rettigheder skal være sat korrekt. Dette gælder specielt for Linux, Unix og afarter af Unix systemer. På en MS IIS skal rettigheder ikke angives.
  • Endelsen af scriptet skal være cgi eller pl, på den måde kan systemet genkende et perl script.

 

TopAfprøvning af scripts
Du har følgende muligheder for at afprøve dine scripts.

  • På en web-server, eller det førnævnte program "DzSoft Perl Editor".
  • Via et DOS vindue eller et terminal vindue i Linux. Du skriver perl efterfulgt af script navnet, f.eks.: perl hejverden.pl
Det kan være nødvendigt at angive den fulde sti til Perl-fortolkeren og ligeledes til dit script.
I DOS eller Windows kunne dette se ud som følgende:


c:\www\bin\perl.exe c:\mine_scripts\hejverden.pl


I Linux eller Unix kunne det være:


/usr/bin/perl /mine_scripts/hejverden.pl


 

TopOptioner!
I forbindelsen med kaldet af Perl-fortolkeren findes der nogle optioner. Optionerne placeres umiddelbart efter kaldet af perl. Muligheden for at sætte flere optioner efter hinanden er ligeledes muligt. Eksempel: perl -cwT (husk minustegnet).

Optionerne ganske kort!

-c
Perl scriptet udføres ikke. Den bliver kontrolleret internt i fortolkeren for syntaks fejl.
-d
Perl scriptet køres i Debug-Modus, hvilket giver mulighed for trinvis kontrol af scriptet. Når scriptet kører i Debug-Modus er der en del kommandoer som står til rådighed til kontrol af scriptet.
-h
Hvis perl kaldes med denne option og uden angivelse af et script, udskriver Perl-fortolkeren en liste over tilgængelige debug optioner/kommandoer.
-S
Man kan her nøjes med at angive navnet af scriptet uden angivelse af stien til samme. Kræver dog at filen ligger i en mappe, som er registreret af path variablen i styresystemet.
-T
Scriptet køres i "tainted"-Modus. Det betyder at alle data som scriptet får udefra, bliver "markeret" af Perl-fortolkeren, og vil blive behandlet på en specielt måde inden brug.
-v
Udskriver version og status af Perl-fortolkeren.
-w
Medfører at Perl-fortolkeren udskriver fejlmeldinger i forbindelse med syntaksen.

 

TopKommentarer in Perl
Ligesom i HTML eller CSS er der også mulighed for at skrive kommentarer i sit script for at lette forståelsen. Kommentarer angives med en havelåge #


#!/usr/bin/perl -w
use strict;
use CGI::Carp qw(fatalsToBrowser);

print "Content-type: text/html\n\n";

my $i = 1; #her defineres variablen $i
#==============================================
# Her er en kommentar, kunne være en
# vejledning i brugen af scriptet.
# Dette script udskriver tallene fra 1 til 10
#==============================================

while($i <= 10) {
print "tal nr. ", $i, "<br />\n";
$i = $i + 1;
}


Resultat:


 

Næste lektion omhandler også grundlæggende retningslinier indenfor perl. Endvidere gennemgås det første perl script.

GRUNDLÆGGENDE TIL PERL II >>

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top