HOME -> PERL_TUTORIAL -> perl-01 Tirsdag, 16. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2003 - Opdateret n/a

Lektion 01

Introduktion til CGI

Indhold

 

TopIndledning
For at gøre en lang historie kort .... her er nogle links der er rare at have kendskab til inden du går i gang med perl som programmerings sprog.

(X)HTML lektioner
Valg af teksteditor

 

TopCGI-Snitfladen
Common Gateway Interface (CGI) er en snitflade på web-serveren. Via denne er det mulig for en browser at sende forespørgsler til programmer (scripts) på web-serveren, der herefter kører programmet. Scriptet kunne f.eks. bearbejde data sendt via et html-formular, nogle data skal måske gemmes på disken, medens andre skal hentes. Denne CGI-snitflade er tilgængelig hvis der er installeret en web-server som understøtter CGI, og her er der flere muligheder. Du kan selv installere en web-server på din PC, eller hvis du har et web hotel få CGI aktiveret af din ISP'er.

Som regel placeres et CGI script i en dertil indrettet mappe der hedder cgi-bin. HTML dokumenter placeres ligeledes i den dertil indrettede mappe som kan have forskellige navne, oftest noget med html eller lignende. Men i princippet kan man selv bestemme hvor man vil placere sine scripts, bare de rigtige rettigheder er givet, se evt. artiklen om chmod.

CGI snitfladen sørger ikke kun for at kalde scriptet, den stiller også en række data til rådighed som bliver gemt af web-serveren. Disse data kan man udskrive eller hente hvis man har brug for dette. Dataene gemmes i det som kaldes CGI environment variable. Den for tiden aktuelle CGI-snitflade definition foreligger i en version 1.1. Oplysningen om web-serverens CGI-snitflade kan du hente via SSI kommandoen <!--#echo var="GATEWAY_INTERFACE"-->. Her kan du læse mere om SSI "echo" kommando.

Et meget effektiv og kraftfuld sprog til programmering af CGI-scripts er PERL (Practical Extraction and Report Language). Men der findes også andre sprog som C eller Pascal, ulempen ved disse er at koden skal kompileres først førend du kan bruge den, og dette er ikke tilfældet ved PERL.
Det gode ved PERL er, at Perl-fortolkeren er inkluderet i web-serveren. Og hvis den ikke er det kan den frit downloades.

 

Top2 vejs kommunikation!
Jeg mener godt at jeg kan tillade mig at sige, at der på en måde foreligger en 2 vejs kommunikation mellem HTML og CGI. Men hvordan nu det? Jo, via et HTML dokument har du mulighed for at kalde et CGI script der f.eks. henter nogle data i en database. CGI scriptet returnerer efterfølgende dataene i HTML kode. Et eksempel kunne være en søgefunktion på din hjemmeside.

 

TopAktivering af cgi script
Aktivering eller kald af cgi scripts kan ske på flere måder:

  • Aktivering kan være via et formular ved hjælp af <form> tagen. Scriptet kaldes efter afsendelse af formularen.

<form action="/cgi-bin/gaestebog.pl" method="get">


  • En anden mulighed er som et link via <a> tagen.

<a href="/cgi-bin/nyheder.pl">seneste nyheder</a>


  • Du kan også anvende et billede til at kalde scriptet. Anvender man dette skal CGI scriptet returnere et billede i gif eller jpeg format til browseren. Dette anvendes f.eks. ved grafiske tæller.

<img src="/cgi-bin/nyheder.pl" />


  • Når scriptet hentes via en meta tag.

<meta http-equiv="refresh" content="0; URL=/cgi-bin/enellerandenside.pl">


  • Og vi må selvfølgelig ikke glemme SSI (Server Side Include).

<!--#exec cgi="/cgi-bin/nyheder.pl" -->


 

I næste lektion gennemgår jeg nogle grundlæggende retningslinier indenfor perl.

GRUNDLÆGGENDE TIL PERL >>

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top