HOME -> PERL_TUTORIAL -> index Tirsdag, 16. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2003 - Opdateret Apr. 2007

Perl Lektioner

Her er vores afsnit omkring Perl lektioner.

Læs artiklen, klik på linketLektion 01 - Introduktion til CGI Læs artiklen, klik på linketLektion 02 Grundlæggende til PERL
Common Gateway Interface (CGI) er en snitflade på web-serveren. Via denne er det mulig for en browser .... Et meget effektiv og kraftfuld sprog til programmering af CGI-scripts er PERL (Practical Extraction and Report Language). Men der findes også andre .... For at kunne køre PERL scripts er det nødvendig at have en web-server med en Perl-fortolker installeret. Dette kan evt. lade sig gøre lokalt på din PC ....

 

Læs artiklen, klik på linketLektion 03 Grundlæggende til PERL II Læs artiklen, klik på linketLektion 04 Skalare variabler
Det er også en god ide at anvende use strict;. Via denne indbindes/aktiveres et .... Anvendelsen af use CGI::Carp qw(fatalsToBrowser); tilrådes ligeledes. Også her indbindes/aktiveres et specielt .... I perl bliver en variabel som kan indeholde en streng (tal eller en tekst) betegnet som en skalar. Skalare variabler begynder altid med et dollar tegn ($), og kan indeholde ....

 

Læs artiklen, klik på linketLektion 05 - Arrays og lister Læs artiklen, klik på linketLektion 06 - Hashes
Lektionen handler om den type af variabler som betegnes for arrays. Et array kan indeholde flere værdier/elementer. Når du skal tilgå en værdi i en hash vil det ikke være via indeksnummer, men derimod via navnet. Værdi og navn er nemlig associeret med hinanden. Man kan også sige ....

 

Læs artiklen, klik på linketLektion 07 - Strenge (Strings) Læs artiklen, klik på linketLektion 08 - Regler for variable navne
.... er det mulig at anvende enkelte men også dobbelte anførselstegn. .... anvende q henholdsvis qq. .... specielle tegn starter med en backslash .... Når man skal bruge navne til variabler i perl, er man ofte nød til selv at finde på dem. En god ide er at tage korte men sigende navne ....

 

Læs artiklen, klik på linketLektion 09 - Funktioner til strenge Læs artiklen, klik på linketLektion 10 - Funktioner til lister/arrays og hashes
Fjerne sidste tegn - Fjerne sidste tegn - Antal tegn i streng - Vende streng - Opdele streng At slette et element par i en hash - Omforme liste til tekststrenge - Finde alle navne i en hash - Slette sidste element i et array - Push, Shift, Unshift

 

Læs artiklen, klik på linketLektion 11 - CGI Environment Variable Læs artiklen, klik på linketLektion 12 - HTTP-Header og print kommando
Til den såkaldte "CGI snitflade" hører også cgi environment variable. Disse variabler er tilgængelig på en www-server. HTTP-Header og Print kommando

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top