HOME -> PERL_ARTIKLER -> 01-perlcounter Lørdag, 22. September 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2003 - Opdateret n/a

CGI counter

Har du brug for en lille simpel cgi tæller skrevet i perl? Så er den her!

Opsætning:
  • Kopier nedenfor stående kode til et tomt dokument og gem det som counter.cgi. Ret evt. stien til hits.txt.
  • Upload counter.cgi samt hits.txt (hits.txt er blot en tom tekst fil som du selv opretter).
  • Chmod hits.txt 666.
  • Chmod counter.cgi 755.

#!/usr/bin/perl -w
# Made by NETeXplorer.dk

$log="hits.txt";

open (FILE,$log);
$counter=<FILE>;
close(FILE);
$counter++;
open (WRITE,">$log");
print WRITE "$counter";
close(WRITE);
print "Content-type: text/html\n\n";
print "document.write($counter)";


  • I dit html dokument indsætter du følgende kode: (Ret evt. stien til counter.cgi).

<!-- counter start -->
<!-- Made by NETeXplorer.dk -->
<table style="border: 1px solid #000000; border-collapse: collapse;"><tr><td style="text-align: center; background-color: #6495ed; border-bottom: 1px solid #000000;"><b> Hits i alt </b></td></tr>
<tr><td style="text-align: center;"><b><script type="text/javascript" src="counter.cgi"></script></b></td></tr>
<tr><td style="text-align: center; font-size: 8px;">Powered by<br /><a style="font-size: 8px;" href="http://www.NETeXplorer.dk">NETeXplorer.dk</a></td></tr></table>
<!-- counter slut -->
 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top