HOME -> MICROSOFT -> ms-07 Lørdag, 20. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2003 - Opdateret n/a

Filsystem NTFS #2

Gennemgang af microsoft ntfs filsystem

Indhold


TopMFT (Master File Table) og Metadata.
MFT "Master File Table" kunne siges at være hjertet af en NTFS partition. MFT indeholder en oplysning om hver fil på selve disken. Oplysninger som filens størrelse, tids registrering, tilladelse og lignende er gemt i MFT eller den af MFT anviste location.

For at undgå at MFT bliver fragmenteret, er der fra NTFS afsat plads til tabellen, for dermed også at tillade en fortsat vækst af MFT. Defragmenterings programmet kan nemlig ikke flytte "MFT records", og en fragmentation af MFT kan gå ud over ydeevnen (ringere performance). Som nævn bliver der ved oprettelse af en NTFS partition afsat en bestemt procentdel af disken til MFT. For hver data-fil du gemmer på disken, vil der bliver lavet en registrering i MFT. Og sletter du en data-fil, så vil registreringen i MFT også blive fjernet, dog vil selve MFT ikke pladsmæssigt blive mindre. Med andre ord, så bliver den fysiske størrelse af MFT ikke mindre når registreringer fjernes.
Nu kunne man blive foranlediget til at tro, at den plads NTFS har reserveret til MFT ikke kan blive anvendt til data lagring. Sådan forholder det sig imidlertid ikke. Når det viser sig, at disken er fyldt, vil NTFS automatisk begynde at anvende den reserverede plads fra MFT. Men det sker ikke før selve disken er fyldt. Den af NTFS reserverede plads til MFT kaldes også for "MFT zone".

Afhængig af filstørrelsen samt andre variabler som har indflydelse, vil enten den reserverede "MFT zone" eller den ureserverede disk plads blive anvendt først.
Harddiske med få og store filer vil fylde den ureserverede disk plads først. Medens harddiske med et stort antal af små filer vil fylde "MFT zone" op først.
Når enten "MFT zone" eller den ureserverede plads bliver fuld, vil fragmentationen af MFT starte. Når f.eks. "MFT zonen" er fyldt op, vil der blive allokeret et ekstra område til MFT et andet sted på disken. Når den ureserverede plads bliver fyld op først, vil der blive allokeret plads til filer og biblioteker i "MFT zonen".

For at se den aktuelle størrelse på din MFT på en W2K computer, kan du anvende diskdefragmentering til at analysere dit NTFS drev. Har du gjort dette, klikker du på "Vis rapport" (View Report) som så vil vise informationen om drevet inkl. størrelsen af MFT, og antal af fragmenter (står i bunden af rapporten).
W2K udgave af "Disk Defragmenter" angiver grøn for det som kaldes system filer. Og på et NTFS formateret drev indeholder dette en kombination af MFT, pagefile.sys (sidefil - hvis de findes på disken) samt det som kaldes for "MFT zone" eller den reserverede plads om man vil.

Som nævnt tidligere, så vil en disk formateret med NTFS oprette en MFT samt andre metadata filer. I NTFS anvendes metadata filer til at implementere selve fil strukturen. NTFS reserverer de første 16 "records" i en MFT til diskens "metadata files", det svarer til ca. 1Mb.
Locationen for både MFT ($Mft) og backup MFT ($MftMirr), er registreret i "boot sector". Skulle den første "MFT record" være defekt, læser NTFS den næste "record" for at finde MFT mirror filen. En kopi af "boot sector" er placeret i enden af volumen.TopBeskrivelse af metadata gemt i Master File Table.
System Fil Fil Navn MFT Record Beskrivelse
Master file table $Mft 0 Indeholder en basis fil (record) per fil og bibliotek på NTFS partitionen. Hvis informationen for en fil eller bibliotek er for stor til at kunne være i en enkelt "record", vil andre "records" blive allokeret.
Master file table 2 $MftMirr 1 En kopi af de første fire "records" af MFT. Denne fil garanterer adgang til MFT i tilfælde af sector fejl.
Log file $LogFile 2 Indeholder en liste til genskabelse af NTFS. Log filens størrelse afhænger af partitions størrelse, og kan være op til 4Mb. W2K anvender denne til genskabelse af NTFS efter system fejl.
Volume $Volume 3 Indeholder oplysninger om partitionen (volumen), så som volume label og volume version.
Attribute definitions $AttrDef 4 En tabel med attribut navne, nummer og beskrivelse.
Root file name index $ 5 Root folder.
Cluster bitmap $Bitmap 6 Præsentation af volumen der viser hvilke klynger der er i anvendelse.
Boot sector $Boot 7 Bootstrap hvis partitionen er boottable
Bad cluster file $BadClus 8 Indeholder oversigt over "bad clusters" for volume (partitionen).
Security file $Secure 9 Indeholder en nøjagtig beskrivelse af sikkerheds niveau for hver enkelt fil på partitionen.
Upcase table $Upcase 10 Indeholder information til konvertering af fil navne til Unicode (16-bit)
NTFS extension file $Extend 11 Anvendes til quotas, reparse point data, og object identifiers.
- - 12-15 Reserveret.

 

TopSmå og store filer.
Små filer:

Små filer og biblioteker der typisk fylder omkring 1.500 bytes eller mindre vil blive gemt i selve "MFT record", som eksemplet illustrerer.

Standard Information Fil eller biblioteks navn Sikkerheds beskrivelse Data eller Indeks

Store filer:

Er filene for store vil der i stedet for dataene være en "pointer" (pegepind) i indekset , der henviser til eksterne klynger udenfor MFT, kaldes også for B-Trees.

Princippet i data placering

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top