HOME -> MICROSOFT -> ms-04 Lørdag, 20. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2003 - Opdateret n/a

Filsystem FAT 12/16 og 32

I denne artikel vil jeg kort beskrive hvad FAT er, og hvad det er godt for.

Indhold


TopFAT12/16
FAT (File allocation table) er en tabel, hvor systemet gemmer informationer om hver fil der er lagret på harddisken.

FAT12 er et 12-bits filsystem, hvilket vil sige at man anvender 12 bits til adressering af de lagrede data. FAT16 er et 16-bits filsystem, og anvender derfor 16 bit til adressering af de lagrede data. Ved 16-bit adressering får vi rent teoretisk set 216 = 65.536 klynger pr. partition (i praksis 65.525).

FAT16 er det filsystem som bliver anvendt i MS-DOS og Windows 3.x samt i den første udgave af Win95. Dette filsystem anvendes stadigt i et meget begrænset omfang.
FAT16 understøtter ikke store harddiske, og bør ikke anvendes til harddiske over 511 Mb. Endvidere benytter filsystemet store klynge-størrelser ved store partitioner, hvilket medfører en dårligere udnyttelse af pladsen ved lagring af små filer.

En harddisk formateret med FAT16 bliver allokeret i klynger (cluster). Størrelsen af klyngen afhænger af harddiskens størrelse, og kan være op til 64 Kb. Dog skal klynge størrelsen være i en potens af 2, og ligge mellem 512 bytes og 65.536 bytes (64 Kb).


Oversigt over FAT16 klynge størrelse

Harddisk
størrelse
Sektorer
pr/klynge
Klynge
størrelse
0 Mb - 32 Mb 1 512 bytes
33 Mb - 64 Mb 2 1 Kb
65 Mb - 128 Mb 4 2 Kb
129 Mb - 255 Mb 8 4 Kb
256 Mb - 511 Mb 16 8 Kb
512 Mb - 1.023 Mb 32 16 Kb
1.024 Mb - 2.047 Mb 64 32 Kb
2.048 Mb - 4.095 Mb 128 64 Kb


Da nogle klynger er reserveret, bliver FAT16 filsystemet begrænset til 65.525 klynger (cluster). Da en klynge størrelse skal være i potens af 2 og ikke må være større end 65.536 bytes, vil dette resultere i en maksimal klynge størrelse på 32.768 bytes. Ved at multiplicere det maksimale antal klynger med største tilladelige klynge størrelse får vi: (65.525 x 32.768) / 109 = 2 Gb som er den maksimale partitions størrelse som FAT16 kan håndtere. Har du en større harddisk er du nødsaget til at lave flere partitioner.


Strukturen af FAT16 partition.

Illustrationen viser hvordan FAT16 håndterer klynger på en partition. Hver klynge bliver registreret af FAT som en af følgende:

  • Fri klynge.
  • Klynge i brug af en fil.
  • Beskadiget klynge (bad cluster).
  • Sidste klynge i en fil.
Boot
sector
FAT 16 FAT 16
copy
Root
folder
Data
area


Fordele FAT16 Ulemper FAT16
MS-DOS, Win95/98, Win NT, W2K, og nogle Unix systemer kan anvende filformatet. Root folder kan maksimalt håndtere 512 registreringer. Kan give problemer ved anvendelse af lange filnavne pga. pladsen.
Der findes mange værktøjer til udbedring af fejl, og genskabelse af data. FAT16 er begrænset til 65.536 klynger, men da nogle er reserveret, vil klynge størrelsen blive reduceret til 65.524.
Systemet kan bootes med en MS-DOS boot disk. Der er ingen backup af Boot sector.
- Der er ingen fil sikkerhed i FAT16, eller mulighed for fil kompression.
- Der er meget spildplads med FAT16 som filsystem. Eksempelvis vil en fil på 12 Kb som bliver gemt i 32 Kb klynger give et spild på 20 Kb på harddisken.


TopFAT32
FAT32 er et 32-bit filsystem, og en videre udvikling af det velkendte FAT16. FAT32 understøttes bl.a. af Win95 anden udgave (Win95 OSR2), Win98 og Windows Mellenium Edition (ME), W2K, XP m.m.

FAT32 udnytter pladsen på harddisken væsentlig bedre end almindelig FAT, da klyngestørrelsen er nede på 4 Kb (8 sektor á 512 bytes) for harddiske op til 8 Gb. Dette resulterer i en bedre udnyttelse af disken på 10-15% i forhold til almindelig FAT, hvor eksempelvis en 2 Gb harddisk anvender en klyngestørrelse på 32 Kb.


Oversigt over FAT32 klynge størrelse

Harddisk størrelse Default klynge størrelse
Mindre end 8 Gb. 4 Kb
Større end eller lig med 8 Gb, og mindre end 16 Gb. 8 Kb
Større end eller lig med 16 Gb, og mindre end 32 Gb. 16 Kb
Større end eller lig med 32 Gb. 32 Kb


Filsystemet supporter EIDE harddiske på over 2 Gb, og giver derfor mulighed for anvendelse af harddiske op til 2.048 Gb (2 terabytes). Efterhånden som harddisken bliver større, vil FAT tabellen vokse tilsvarende. For at undgå alt for store FAT tabeller, og dermed den tid det tager for at allokere fri diskplads, tilrådes en maksimal størrelse af harddisken / partitioner på 32 Gb, ved formatering med FAT32. Harddiske over 32 Gb bør formateres med NTFS.


Fordele FAT32 Ulemper FAT32
"Root folder" er placeret i "data area", og kan dermed placeres hvor som helst. Den største harddisk / partition som W2K kan formatere er begrænset til 32 Gb.
FAT32 anvender harddiskens plads bedre, idet klynge størrelsen er reduceret. Ældre OS kan ikke tilgå FAT32.
FAT32 er mere robust end FAT16, idet FAT32 kan flytte "root folder", og anvende kopien af FAT tabellen i stedet for default FAT. Selve "boot record" i FAT32 er blevet udvidet til at indeholde en backup af kritiske data strukturer. Dermed er FAT32 mindre modtagelig over for fejl end FAT16. Der findes ingen backup af Boot sector.
- Der er ingen fil sikkerhed i FAT32, eller mulighed for fil kompression.

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top