HOME -> MICROSOFT -> ms-03 Lørdag, 20. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2003 - Opdateret n/a

Introduktion til filsystemer

Artiklen berører emnet "filsystem"

Indhold


TopFAT .... det har jeg hørt før!
Ordet FAT kan lyde som et meget besynderligt navn. Men i realiteten er det en forkortelse for File Allocation Table. Dette filsystem blev indført i 1981, og er et gammelt begreb indenfor computer verden. De fleste systemer understøtter FAT, så som Windows NT, Windows 95/98, og Macintosh OS, og nogle versioner af UNIX.

TopHvad er et filsystem?
FAT er et filsystem! Når du formaterer din harddisk, lægger du et filsystem på disken. Man kan bedst sammenligne et filsystem med et bibliotek, hvor bøgerne er dine data.

Der findes mange forskellige filsystemer, FAT16, FAT32, NTFS og HPFS for bare at nævne nogle af dem. Hvilken formaterings type du vil anvende er i princippet op til dig selv. Dog skal du altid tænke på, at installerer du f.eks. Win98, så kan du ikke tilgå filer der er placeret på en disk / partition der anvender NTFS som filsystem, da Win98 ikke kan læse det! Efterfølgende er en tabel, som viser hvilke styresystemer (OS) der understøtter de enkelte filsystemer.

Styresystem (OS) Filsystem
DOS, Win 3.x, Win95 OSR1 FAT16
Win95 OSR2, Win98 FAT16, FAT32
NT4.0 FAT16, NTFS
W2K, Win XP FAT16, FAT32, NTFS
FAT32 dog kun op til partitioner på 32Mb.
OS/2 FAT16, HPFS


TopHvad gør et filsystem?
Filsystemet er snitfladen mellem harddisken og dine applikationer (software programmer som f.eks. Word eller Excel).
Hvis du f.eks. har et tekstbehandlingsprogram som Word, og prøver på at åbne et af dine dokumenter, så vil Word henvende sig til filsystemet (bibliotekaren), som sørger for at den rette fil vil blive videregivet til Word.

Princippet i filsystem

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top