HOME -> MICROSOFT -> ms-01 Lørdag, 20. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2003 - Opdateret n/a

MS-DOS kommandoer .. eller .. MS-DOS, it´s alive!

Artiklen gennemgår MS-DOS interne og eksterne kommandoer

Indhold

 

TopIndledning
MS-DOS (MicroSoft Disk Operating System) er som du sikkert ved en "gammel" historie fra Microsoft, et styresystem som var meget populær i sin tid (1981-1994). Der findes måske nogen der anvender DOS i dag, og måske endda af nostalgiske grunde, hvem ved! Den sidste anvendte version var 6.22 (1994).
DOS er som nævnt af den gamle skole, og derfor ikke beregnet til nyere PC'er. Det er et såkaldt "enkeltbruger system" (single user, single-tasking system). Den anvender 16-bit adressering, med en segmentopdeling på 64Kb.

Det er altid en god ide at have kendskab til de gode gamle DOS kommandoer, da DOS ikke er helt død endnu efter min mening. Man hører bare ikke så meget om dette styresystem mere, men ikke desto mindre kan du anvende DOS kommandoer i W2K og XP. Ifølge min filosofi har Microsoft ikke sluppet DOS endnu, den er bare skjult temmelig godt af vejen. Samtidig vil jeg alligevel vove den påstand, at det første "rene" styresystem kom i kraft af W2K, og styresystemer som Win95/98 er dermed "applikationer" der kører på DOS. Dette er min holdning, har du en anden? Fint med mig.
Men nok om det. Kommandoerne kan opdeles i interne og eksterne kommandoer.

 

TopMS-DOS kommandoer
TopDe interne kommandoer: (Er indbygget i selve kommandofortolkeren command.com i MS-DOS).

BREAK

Giver mulighed for afbrydelse af kommandoeksekveringen via Ctrl + C.
break on (default) eller break off.

CALL

Anvendes ved kørsel af batch programmer. Du kan indsætte kommandoen i en batch fil, der igen kalder en anden batch fil.

CHCP

Ændre tegnsæt (change code page). chcp 850 (865) aktiverer tegnsæt for dk.


C:\>chcp 850


CD

skift mappe/sti (change directory).


C:\>cd a:\mappe1 eller cd.. (1 mappe tilbage)


CLS

Genopfrisker skærmbilledet (clear screen).


C:\>cls


COPY

Kopierer filer.


C:\>copy c:\mappe1\fil1.ext a:\mappe2


CTTY

Ændrer I/O-enheder der anvendes af systemet.

DATE

Viser dato der er lagret i pc, mulighed for ændring af dato.

DEL

Sletter filer.


C:\>del c:\mappe1\filnavn.ext


DIR

Giver en aktuel liste af filer i mappen.


C:\>dir /p eller dir /w


ECHO

Giver mulighed for at vise eller skjule kommentarer i batch filer.
echo on eller echo off

ERASE

Sletning af fil.


C:\>erase c:\mappe1\filnavn.ext


EXIT

Samme som quit!

FOR

Kører en specifik kommando for hver fil i et sæt med filer.

GOTO

Kommandoen goto styrer Windows i batchfilen til en linje som er identificeret med en etikette.

MD

Opretter et nyt katalog (make directory).


C:\>md c:\mappe1 eller md mappe2


PATH

Sti som fortæller DOS hvor den kan forvente at finde eksterne programfiler.

PAUSE

Mulighed for at indlægge en pause i en batchfil.

PROMPT

Sætter promptens udseende.

REM

Angiver kommentar i en batchfil.

REN

Omdøbe (rename).


C:\>ren navn1 navn2


RD

Sletter mapper (remove directory).


C:\>rd mappe1


SET

Viser, angiver eller fjerner miljøvariabler.

SHIFT

Ændrer placeringen af parametre i en batchfil.

TIME

Viser aktuel tid og beder om et nyt.


C:\>time


TYPE

Udskriver en fils indhold på skærmen.


C:\>type filnavn


VER

Angiver MS-DOS version.


C:\>ver


VERIFY

ON eller OFF, verificering (ved kopiering).

VOL

Angiver navn og serienummer af HD.


C:\>vol


 

TopDe eksterne kommandoer: (Er små selvstændige programfiler. Disse kan findes som selvstændige filer under c:\dos. Ekstensions som bat, com og exe).

APPEND

Append gør at programmer kan åbne filer i specificerede mapper, som om de var placeret i den aktuelle mappe.

ATTRIB

Fjerner eller sætter attributter ved filer og kataloger.

CHKDSK

check disk (Kontrollerer hd's indhold.)


C:\>chkdsk d: (/F Korrektur, /V filvisning)


DBLSPACE

Formindsker spild på hd, komprimerer filerne, diskkompression.

DEBUG

Værktøj til test og redigering af programmer.


C:\>debug c:\mappe\filnavn


DEFRAG

Optimering af disk.


C:\>defrag c:\


DELTREE

Sletter hele mappe struktur. (Sletter bibliotek/mappe med alle underbiblioteker/mapper).


C:\>deltree c:\mappe1


DISKCOPY

Kopierer disketter.


C:\>diskcopy


DOSKEY

Gemmer kommandoer så de hurtig kan genanvendes.

EDIT

Editor, redigeringsprogram.


C:\>edit c:\mappe1\filnavn.ext [/b] [/g] [/h] [/nohi]


EDLIN

Redigering, erstattet af edit.


C:\>edlin c:\mappe1\filnavn.ext [/b]


FDISK

Partitionering af hd.


C:\>fdisk


FORMAT

Mulighed for formatering af disketter og hd.


C:\>format c: [drev c: a:]


INSTALL

Installerings kommando.


C:\>Install c:\mappe1\filnavn.ext


KEYB

Skifter tegntabel for tastaturet.

LABEL

Navn på diskette eller hd. 11 tegn.


C:\>label


LOADHIGH

LH, giver mulighed for at indlæse programmer i det øvre lager.

MEM

Viser oplysninger om arbejdslageret.

MEMMAKER

Optimering af lageret, analyserer om driver kaldene kan indlæses på en bedre måde.

MODE

Konfigurerer systemenheder og viser systemstatus, kan ændre systemindstillinger.

MORE

Viser et skærmbillede af gangen. (Viser fil/træ -strukturen et vindue ad gangen).


C:\>tree | more


MOVE

Mulighed for flytning af filer.


C:\>move c:\mappe1\*.* c:\mappe2


MSAV

Program mod virus.

MSBACKUP

Program for backup.

MSD

Diagnosticerings værktøj (Microsoft Diagnostics).

NLSFUNC

Understøttelse af flere sprog på samme tastatur.

SCANDISK

Scanner disken for fejl, og korrigerer disse hvis den kan.

SHARE

Anvendes til fildeling.

SYS

Anvendes til at kopiere systemfilerne: command.com, ios.sys, msdos.sys, drvspace.bin

TREE

Kommandoen vise disken indhold som træ struktur.

UNDELETE

Kan genskabe filer der lige er blevet slettet.

UNFORMAT

Kan nogen gange gendanne en harddisk der lige er blevet formateret.

VSAFE

Program mod virus.

XCOPY

Kopierer mapper og filer .... hele filtstruktur.


C:\>xcopy c:\mappe1\*.* a:\mappe2


 

Mangler du hjælp til en af kommandoerne kan du altid skrive \? Eksempel: defrag \? Yderlige informationer om DOS kan du læse på Microsofts hjemmeside.

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top