HOME -> JS_TUTORIAL -> js-07 Lørdag, 20. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2003 - Opdateret n/a
Lektion 07

Løkker

Indhold

 

TopIndledning
Når der er behov for gentagende gennemløb af et specifikt "emne" kan der anvendes løkker. Det være sig kontrol af plug-ins, e-mail adressers rigtighed eller andet.

 

TopLøkker med "for"
Ved anvendelse af "for" løkken har man en start værdi samt en slut værdi. Det er med andre ord bestemt på forhånd hvor mange gange "for"-løkken gennemkøres.


<html><head><title>for løkken</title>
</head><body>

<script type="text/javascript">
<!--
 var retur = "";
 for(var i = 10; i <= 36; i++)
  retur = retur + "<span style=\"font-size:" + i + "pt\">Skriftstørrelse " + i + " punkter<\/span><br />";
 document.write(retur);
// -->
</script>

</body></html>


Vis som eksempel

 

TopLøkker med "while"
Hvis ikke man på forhånd ved hvor mange gange en løkke skal gennemkøres, kan man anvende "while". Løkken gennemkøres indtil betingelsen angivet i løkken er sandt.
Hvis betingelsen ikke er opfyldt ved første test, gennemløbes løkken ikke.


<html><head><title>while løkken</title>
</head><body>

<script type="text/javascript">
<!--
var i = 0
while (i <= 5)
{
  document.write("Tallet er " + i)
  document.write("<br />")
  i++
}
// -->
</script>

</body></html>


Vis som eksempel

Forklaring:
i bliver sat til 0.
Sålænge i er mindre end eller lig med 5, gennemløbes løkken.
i øger værdien med 1 for hvert gennemløb.

 

TopLøkker med "do-while"
En "do-while" løkke afstammer fra "while" løkken, og ligner denne meget. En "do-while" løkke gennemkøres indtil betingelsen angivet i løkken er sandt. Dog gennemløbes løkken mindst en gang.
Ved en do-while løkke gennemløbes hele blokken. og i slutningen kontrolleres om betingelsen er sandt og om løkken skal gennemløbes på ny!


<html><head><title>do-while løkken</title>
</head><body>

<script type="text/javascript">
<!--
var i = 0
do
{
  document.write("Tallet er " + i)
  document.write("<br />")
  i++
}
while (i <= 5)
// -->
</script>

</body></html>


Vis som eksempel

Forklaring:
i bliver sat til 0.
Sålænge i er mindre end eller lig med 5, gennemløbes løkken.
i øger værdien med 1 for hvert gennemløb.

 

Næste lektion omhandler operatorer.

OPERATORER >>

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top