HOME -> JS_TUTORIAL -> js-04 Lørdag, 20. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2003 - Opdateret n/a

Lektion 04

Objekter

Indhold

 

TopIndledning
Jeg nævnte tidligere at JS er et objektorienteret programmeringssprog. Og lige netop begrebet "objekt" vil jeg forsøge at definere i denne lektion.

Definition: Objekter er en type variabel, der kan opbevare flere værdier (egenskaber) og funktioner (metoder).


Syntaks:    objektnavn.metode()


 

TopBegrebet "Objekt"
Den nemmeste måde at forklare objekter på, er at kalde dem for ting. En ting kan være en bog, en cykel eller en anden genstand. Nu er det jo bare sådan at en bog er ikke bare en bog, og en cykel er ikke bare en cykel. Der findes forskellige udgaver, versioner og lignende.
I JavaScript forholder det sig på samme måde med objekter. JavaScript ser objekter som værende elementer i en browser. Det kunne være elementerne i et formular, eller et nyt browser vindue.

 

TopEgenskaber
Egenskaber er det som objekter har. F.eks. har vores cykel fra før et forhjul samt et baghjul. Hjulene regnes her for egenskaber.
På samme måde gør det sig gældende når vi taler JS. Et vindue har en titel. Titlen er i JS øjemed en egenskab. En anden egenskab kunne være statusbjælken i dit vindue.
Vær opmærksom på at cyklens hjul i sig selv også er et objekt, og ikke kun en egenskab. Så et objekt kan indeholde andre objekter.

 

TopMetoder
Metoder er det som objekter kan gøre. F.eks. kan vores cykel fra før køre. Og ved JavaScript kan man f.eks. klikke på en knap: click(), et vindue kan åbnes: open().
Metoder fortæller om, hvad nogen eller noget kan gøre, f.eks. danse, skrive, skinne, gå eller hvad der kan ske, f.eks. tordne, brænde. Med andre ord så kan Metoder bedst sammenlignes med udsagnsord.
Tager vi sætningen document.write() fra vores "Hello World" script, vil parentesen indikere at der refereres til en metode og ikke en egenskab.

 

TopSamling
Disse tre "del-elementer" kan vi nu sætte sammen for dermed at få en bedre beskrivelse af vores objekt. De enkelte "del-elementer" adskiltes med et punktum i JS.


cykel.hjul()
document.write()


Et andet eksempel:

Som nævnt tidligere så kan et objekt indeholde et andet objekt. Tager vi objektet document så indeholder denne egenskaben location, som i sig selv er et objekt. Location-objektet indeholder egenskaben href. Hvilket giver os følgende:


document.location.href


 

Næste lektion omhandler Funktioner.

FUNKTIONER >>

 

NOTE: Det er altid en god ide at give objekter entydige og unikke navne, lad være med at give dem numre som vindue1, vindue2 o.s.v.

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top