HOME -> JS_TUTORIAL -> js-03 Lørdag, 20. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2003 - Opdateret n/a

Lektion 03

Lektionen gennemgå begrebet Variabler

Indhold

 

TopIndledning
Denne lektion beskæftiger sig med variabler.

Definition: Variabler er en form for container eller beholder hvori man kan gemme en værdi (reference i hukommelsen). Værdien kan enten være af numerisk karakter eller en tekststreng. En variabel erklæres med nøgleordet var efterfulgt af en værdi.


Syntaks:    var i = 100;


 

TopAt definere/erklære en "Variabel"
Variabler erklæret indenfor den funktion de anvendes i, forbliver lokale og er kun gældende indenfor denne funktion. Defineres variablen uden for en funktion vil den have en global virkefelt (scope). Det vil sige at den er gældende over hele dokumentet.


var navn = hans;


JavaScript anvender løs typekontrol, hvilket vil sige at du kan definere din variabel uden angivelse af type.


navn = hans;


En variabel erklæres første gang den tildeles en værdi.

 

TopScope - virkefelt
En variabels virkefelt eller scope er det område af scriptet hvori den kan bruges.
Der skelnes mellem to typer af variabler, globale og lokale.

 

TopLokale variabler
En lokal variabel erklæres indenfor den funktion som du ønsker at anvende den i. Virkefeltet for denne variabel er dermed selve funktionen.
Hvis en anden funktion henviser til variablen kan denne ikke læse eller ændre dens værdi.

 

TopGlobale variabler
Globale variable erklæres udenfor funktionerne i toppen at selve scriptet. Disse variabler kan læses og ændres af enhver funktion.

 

TopAndre grundlæggende regler for variabler
HUSK: JavaScript gør forskel på store og små bogstaver.

  • Ingen mellemrum i variable navne.
  • Lav dem ikke længere en 32 tegn.
  • De må kun består af bogstaver og tal.
  • Det første tegn skal være et bogstav eller underscore _.
  • Du må ikke anvende æ, ø, å og lignende.
  • Du må ikke anvende JS reserverede ord.

 

Næste lektion omhandler begrebet Objekter.

OBJEKTER >>

 

NOTE: Som du sikkert har bemærket giver JS meget frie hænder. Men gør dig selv den tjeneste og anvend var når du erklærer dine variabler. Dette gør også scriptet mere overskueligt.

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top