HOME -> JS_TUTORIAL -> js-02 Lørdag, 20. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2003 - Opdateret n/a

Lektion 02

I denne lektion gennemgår jeg grundstrukturen i JavaScript

Indhold

 

TopIndledning
Der findes visse grundlæggende regler som bør overholdes når man laver et script. Denne lektion beskriver på en nem og detaljeret måde disse regler.

 

TopAnalyse af strukturen i et JavaScript
I vores eksempel fra forrige lektion ser vi tydelig de grundlæggende regler indenfor programmering med JavaScript. Vi tager derfor lige scriptet "Hello World" en gang til.


<html>
<head>
  <title>Hello World</title>
</head>
<body>
<h2>
<script type="text/javascript">
  document.write("Hello World!")
</script>
</h2>
</body>
</html>


Et JavaScript starter med html-tagen <script>, og slutter med </script>.

Ifølge W3C skal man angive type betegnelsen. Dette er på nøjagtig samme vis som når man laver et stylesheet. Her anvender man type="text/css". Og i forbindelse med JavaScript er det:


type="text/javascript"


Før kunne man angive sprogversionen, nemlig language="JavaScript1.0". Men dette er ikke længere tilladt ifølge W3C, der klart foreskriver anvendelsen af type betegnelsen.

document.write gør ikke andet end at udskrive teksten "Hello World" i din browser.

 

TopSkjul scriptet for ældre browsere
Ikke alle browsere forstår JavaScript. Her tænker jeg især på tidligere udgaver af IE op til version 3.0 samt Netscape versioner 1.x. Alt afhængig af hvor ny din browser er, vil den kunne fortolke mere og mere. Ligger du altså inde med IE 6.0 har du givetvis ingen problemer med fortolkningen af JavaScript. Hvorimod IE 4.0 ikke har samtlige JS funktioner indbygget. Her ville det være rart at kunne skjule scriptet så det ikke bliver skrevet ud på skærmen. Og til dette anvender man ganske enkelt html-kommentar tegnet <!-- .... -->.
De fleste besøgende har efterhånden en nyere browser, samt aktiveret fortolkningen af JavaScript. En af mine undersøgelser har vist, at der er omkring 2% som ikke har aktiveret JavaScript i deres browser, så alt i alt er dette kun en lille del af de besøgende som har fravalgt JS.

 

TopKommentarer i JavaScript
En kommentar i JavaScript kan angives med tegnene // eller som i CSS med /* der afsluttes med */. Ser vi igen på vores yndige "Hello World" script vil den få følgende udseende:


<html>
<head>
<title>Hello World</title>
</head>
<body>
<h2>
<script type="text/javascript">
<!-- skjul script for oldie browsers

/* her kommer en
meget lang kommentar
der går over flere linier.
*/
document.write("Hello World!<br />Denne gang med kommentar i scriptet.")

// slutter skjul script -->
</script>
</h2>
</body>
</html>


// tilkendegiver JavaScript kommentar.
/* Får JavaScript til at ignorere alt efterfølgende.
*/ afslutter førnævnte tegn.

Vis som eksempel

Det er altid en god ide at anvende kommentarer i sine scripter. Dette letter forståelsen og giver et nemmere overblik over større scripter, når disse læses.

 

TopEksterne scripts
I "Hello World" eksemplet havde vi inkluderet selve scriptet i vores html-dokument. Men det er selvfølgelig også mulig at linke til eksterne dokumenter ved hjælp af JavaScript.
Et sådant link til en ekstern fil kunne se ud som følgende:


<script type="text/javascript" src="eneksternfil.txt"></script>


Denne sætning indsætter filen "eneksternfil.txt" i dit html-dokument. Stien eller path til filen er angivet med src=.

 

Næste lektion omhandler Variabler.

VARIABLER >>

 

NOTE: JavaScript er case sensitive, hvilket vil sige at variablen "nusser" og "NUSSER" er to forskellige ting. JS gør altså forskel på store og små bogstaver.

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top