HOME -> HTML_TUTORIAL -> html-14 Lørdag, 20. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2002 - Opdateret n/a

Lektion 14

Document type

Indhold:

  • Doctype erklæringer i xhtml 1.0
  • Identifikation af kode sprog (Language Identification)
  • Skrifttegn (Character Encoding)
  • Eksempler på xhtml 1.0 Transitional
  • Eksempel på html 4.01 frameset
  • Eksempel på xhtml 1.0 frameset


Doctype erklæringer i xhtml 1.0
Der findes tre varianter ("flavor") af doctype erklæringer i xhtml 1.0, og du vælger selv hvilken du ønsker at anvende. Dette gør du ved at indsætte en bestemt linie i begyndelsen af dit dokument.

XHTML 1.0 Strict
Anvendes hvis du udelukkende anvender rent struktureret html kodning, altså 100% efter standarden fra W3C. I den sammenhæng anvender du css (Cascading Style Sheet) for at beskrive font, color, og layout effekter.

XHTML 1.0 Transitional
Denne doctype erklæring er meget lig "xhtml 1.0 strict", hvor du anvender css. Ideen med denne erklæring er, at du får mulighed for at lave små justeringer i dit layout. Dermed får ældre browsere, som ikke forstår style sheet også mulighed for at kunne se dit dokument med den ønskede udseende. Her kan du anvende body elementet med bgcolor, text og link attributter.

XHTML 1.0 Frameset
Anvendes når du bruger frames på din side til at dele skærmbilledet op I flere vinduer.

Doctype for xhtml 1.0 strict


<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">


Doctype for xhtml 1.0 transitional


<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">


Doctype for xhtml 1.0 frameset


<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">


Identifikation af kode sprog (Language Identification).
Det kan være nyttigt at angive hvilket sprog der er blevet anvendt I forbindelse med kodningen. Her tænker man på de elementer og attributter som man koder med (font, body, bgcolor, head o.s.v.). Til dette findes en speciel attribut som kaldes "xml:lang". En anden attribut er "lang", men det er tilrådeligt at anvende både "lang" og "xml:lang" attributter, når du specificerer sproget af dine elementer (content). Værdien af "xml:lang" attributten har forrang.


xml:lang="en" lang="en"


Skrifttegn (Character Encoding).
Der er flere måder at angive tegnsættet som man anvender. Man kan definere tegnsættet via meta-tags.


<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">


Men i et xml dokument specificerer man tegnsættet i selve xml deklarationen som:


<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>


Her i Europa anvender vi iso-8859-1.
Eksempler på xhtml 1.0 Transitional.

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"><?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">


Eksempel på html 4.01 dokument frameset.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<title>Frame test</title>
</head>


Eksempel på xhtml 1.0 frameset.

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />
<title>Frame test</title>
</head>

Her ender vores lektioner for denne gang. Med det indlærte har du nu mulighed for at opbygge og strukturere din hjemmeside. Hvis du vil lære mere, er der i det efterfølgende en kort beskrivelse af hvordan du kommer videre.

HVORDAN KOMMER JEG VIDERE? >>

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top