HOME -> HTML_TUTORIAL -> html-12 Tirsdag, 16. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2002 - Opdateret n/a

Lektion 12

Meta-tags

Indhold:

  • Placering af meta-tags
  • Meta-tags.
    Keyword | Description | Author | Content-type | Pragma
    Refresh | Robots | Expiration Date | Revisit-after | Window-target


Placering af meta-tags.
Meta-tags placeres altid i head sektionen af dit dokument. Husk at placere meta-tags på alle sider, også når du anvender frames.


<head>
<meta name="title" content=" .... " />
<meta name="robots" content=" .... " />
<meta http-equiv="pragma" content=" .... " />
<meta name="owner" content=" .... " />
<meta name="copyright" content=" .... " />
<meta name="description" content=" .... " />
<meta name="keywords" content=" .... " />
</head>


Meta-tags og hvad de betyder.
Keyword

Denne meta-tag anvendes til at angive søgeord til din side. Lad være med at anvende de samme søgeord flere gange. De fleste edderkopper vil ignorere disse.


<meta name="keywords" content=" fodbold,tennis,karate" />


Description

Her kan du skrive hvad din side handler om.


<meta name="description" content="Denne side handler om al form for sport" />


Author

Hvem der har lavet siden.


<meta name="author" content="Dit navn her" />


Content-type

Angiver hvilken tegnset du anvender.


<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />


Pragma

Forhindrer at siden bliver gemt lokalt på pc'en i dens cache. Dette virker i Netscape Navigator, men funger ikke altid i Microsoft Internet Explorer.


<meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />


Refresh

Denne kommando fortæller browseren at siden skal opdateres (reloades). Tiden sættes i sekunder. Eventuelt kan man angive en URL, som skal loades efter x sekunder.


<meta http-equiv="refresh" content="10;url=http://www.NETeXplorer.dk" />


Robots

Nogen gange har man et ønske om at en side eller nogle links ikke skal indekseres af robotterne. Her er dine muligheder!

all | none | index | noindex | follow | nofollow

all => Default, alle sider indekseres.
none => Edderkoppen skal ikke indeksere nogen filer/dokumenter. Links på siden følges ikke.
index => Siden må indekseres af edderkoppen.
noindex => Siden må ikke indekseres af edderkoppen.
follow => Edderkoppen må følge links på siden.
nofollow => Links på siden må ikke følges.


<meta name="robots" content="none"><meta name="robots" content="index,follow" /><meta name="robots" content="noindex,follow" /><meta name="robots" content="index,nofollow" /><meta name="robots" content="noindex,nofollow" />


Expiration Date

Denne meta-tag fortæller edderkopperne hvornår siden skal slettes fra dens "bibliotek".


<meta name="expires" content="6 December 2004" />


Revisit-after

Hvornår siden skal genbesøges af edderkoppen for ny indeksering.


<meta name="revisit-after" content="30 days" />


Window-target

Loader siden øverst!


<meta http-equiv="Window-target" content="_top" />


Slut med meta-tags. Næste lektion fortæller lidt omkring opload af dine sider, samt brugen af et FTP program.

UDGIVELSE AF HJEMMESIDE >>

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top