HOME -> HTML_TUTORIAL -> html-10 Tirsdag, 16. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2002 - Opdateret n/a

Lektion 10

Frames

Indhold:

  • Frames/rammer
  • Andre attributter


Frames
Ved anvendelse af frames eller rammer på dansk, har du mulighed for at dele dit skærmbillede op i to eller flere områder. Mange foragter stadig det at anvende frames, men efterhånden understøtter browsere denne funktion, og der er derfor ingen grund til ikke at anvende frames.

Fremgangsmåde

For at kunne bruge frames kræves at man har lavet en række html dokumenter, som skal placeres i rammerne. Når disse dokumenter er færdige laver man et nyt dokument som indeholder selve framesættet.

For at definere rammerne anvendes følgende tags:

<frameset> .... </frameset> Framesættet placeres i body delen af vores dokument. I forbindelse med <frameset> tagen tilføjes attributterne cols og/eller rows.

Endvidere har vi brug for følgende tag: <frame>, der anvendes til at angive dokumentet som skal indsættes i rammen. Prøv at se på efterfølgende eksempel:


<html>
<head>
<title>Framset</title>
</head>

<frameset rows="110px,*">
<frame src="dok1.htm" />

<frameset cols="25%,*">
<frame src="dok2.htm" />
<frame src="dok3.htm" />
</frameset>

</frameset>
</html>


Dette ser i browseren ud som følgende:Forklaring af eksempel


<frameset rows="110px,*" />


Først fortæller vi browseren at der kommer et set af rammer (frameset).
Derefter at der er tale om rækker (rows). Hvor den første række har en højde på 110px (pixels). Og den efterfølgende optager resten af skærmen i højden. Dette er angivet med * (asterisk/stjerne, også kaldet wildcard). Det er meget normalt at man angiver de første rækker med en bestemt højde, og lader den sidste række tage resten af skærmen.


<frame src="dok1.htm" />


Her fortælles browseren hvad der skal indsættes i vores første ramme (frame). Src angiver kilden på dokument, i dette tilfælde er det dok1.htm.


<frameset cols="25%,*">


I den næste række indsætter vi i vores eksempel ikke et dokument, men endnu et frameset, som bestå af kolonner (cols). Hvor den første kolonne optager 25% af skærmen, Og resten af skærmen er igen defineret via *.


<frame src="dok2.htm" />


Nu skal vi igen indsætte nogle dokumenter i det netop lavede frameset. I den første kolonne som var på 25% indsætter vi dok2.htm.


<frame src="dok3.htm" />


Og i kolonne to indsætter vi dok3.htm.


</frameset>


Herefter lukker vi vores frameset med kolonnerne.


</frameset>


Her afsluttes det frameset som vi begyndte med (rows).

Andre attributter
Der findes en del attributter som du kan anvende i forbindelse med rammer. Her kommer et par eksempler.

Eksempel 1


<frame src="dok1.htm" frameborder="1" marginwidth="0" marginheight="0" noresize="noresize" scrolling="no" />


src
Source angiver kilden på den fil, som skal vises i vinduet.

frameborder = 1|0
Attributten angiver information omkring rammens kant. Der er følgende værdier:
1: Denne værdi gør at der kommer en separator mellem den aktuelle ramme og rammerne der grænser op til denne. Værdien er sat som default.
0: Denne værdi gør at der ikke kommer en separator mellem den aktuelle ramme og rammerne der grænser op til denne. Med mindre andet er specificeret i de tilstødende rammer.

marginwidth
Bredde af margen i px (pixels).

marginheight
Top- og bundmargen i px (pixels).

noresize
Ved at angive noresize har brugeren ikke mulighed for at ændre rammens størrelse.

Scrolling= no| yes | auto
Giver mulighed for at tillade scrolling eller ej.


Eksempel 2


<frame name="vindue" src="dok3.htm" />


name
Angiver navnet på rammen. Ved at navngive rammen har du mulighed for at vise alle dine sider i netop denne ramme.

Forstil dig at du i venstre side har dit menu, og ønsker at vise dine dokumenter i højre side. Du navngiver højre frame med f.eks. "vindue" som i ovenfor stående eksempel.


I venstre side hvor du har dit menu, har du givetvis en masse links. I disse links fletter du "target" komandoen ind, som vist i eksemplet.


<a href="dok1.htm" target="vindue">Familiefotos</a>


Klikker du herefter på linket "Familiefotos", vil dok1 blive vist i højre frame.I forbindelse med target kan du også anvende følgende værdier:

_top => Dokumentet vises på hele skærmen.
_parent => Nærmeste overliggende ramme anvendes.
_blank => Dokument vises i et nyt vindue.I den næste lektion ser vi nærmere på opbygningen af formularer.

FORMULARER >>

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top