HOME -> HTML_TUTORIAL -> html-08 Tirsdag, 16. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2002 - Opdateret n/a

Lektion 08

Links

Indhold:TopKonstruktion af link.
For at kunne lave links skal du bruge elementet <a>. <a>-tagen står for anchor eller anker på dansk. Eksempel på opbygningen af et link ser ud som følgende:


<a + ditmål>Tekst der kan klikes på</a>


I forbindelse med dine links kan du også anvende "title". På den måde kan du tilføje en tekst, som vises når man holder musen stille på et af dine links.


<a + ditmål title="bal bla">Tekst der kan klikes på</a>


 

TopAbsolutte links.
Absolutte links angiver den absolutte placering af dine dokumenter. Du kan derfor anvende absolutte links til at referere til dokumenter internt på din egen site, eller til dokumenter der er placeret eksternt. Med andre ord, så angives ved absolutte links den fulde URL.
Hvis du f.eks. vil lave et link til filen "siden.html", kan du gøre det på følgende måde.


<a href="http://www.ditdomain.dk/siden.html"> .... </a>


En anden måde at angive den absolutte sti på er som nedenfor stående eksempel. Tegnet / angiver root (roden) i den sammenhæng.


<a href="/siden.html"> .... </a>


 

TopRelative links.
Relative links anvendes internt på dit egen site, og ved hjælp af relative links kan du linke siderne imellem. Relative links er som navnet siger "relativ", hvilket betyder at du angiver dit link fra det bibliotek som du står i, altså dit udgangsposition.

Ved relative angivelse af sine links angives derfor ikke den fulde URL.

Hvis du har placeret alle dine filer i et og samme bibliotek kan du på følgende måde linke mellem dem.


<a href="filnavn.html"> .... </a>


Har du derimod opbygget et træ struktur med to eller flere biblioteker med hver deres filer, kan du ved hjælp af "../" gå et bibliotek tilbage.

Lad os tage udgangspunkt i følgende eksempelFor at lave et link fra filen "siden.html" til filen "side2.html" og omvendt, skal der angives følgende relative links:
<a href="../filer2/side2.html"> .... </a>


Dette link henviser til filen side2.html i biblioteket filer2, med udgangspunkt i biblioteket filer.
<a href="../filer/siden.html"> .... </a>


Dette link henviser til filen siden.html i biblioteket filer, med udgangspunkt i biblioteket filer2.Hvis du skal to biblioteker baglæns, skriver du "../../" to gange, og så fremdeles.At åbne i et nyt vindue!

Hvis du ønsker at åbne i et nyt vindue kan du gøre det med attributten "_target" (mål), som du sætter lig med _blank.


<a href="../filer/siden.html" target="_blank"> .... </a>


 

TopLinks på siden.
Du kan f.eks. øverst på din side have en indhodsfortegnelse som består af en række links der refererer til punkter længere nede på siden. Dette kan gøres på følgende måde.

Du bygger indholdsfortegnelsen op ved hjælp af følgende kode:


<a href="MinSide.html#overskrift1">Tre små grise</a>


Når du længere nede på siden starter med grise historien, angiver du i forbindelse med overskriften følgende kode:


<a id="overskrift1" name="overskrift1">Tre små grise</a>


 

Du kan også linke til et sted længere nede i dit dokument via tagen <div>.
Igen angiver du en overskrift som link


<a href="MinSide.html#overskrift2">Tre hvide duer</a>


der refererer til et punkt længere nede på siden, nemlig #overskrift2


<a href="MinSide.html#overskrift2">Tre hvide duer</a>


Når du nu ønsker at indsætte din overskrift gøres det på følgende måde:


<div id="overskrift2"></div>
<h3>Tre hvide duer</h3>


 

Et færdigt html dokument kunne f.eks. have følgende udseende:


<html>
<head><title>Eksempel på interne links</title></head>
<body>
<a href="MinSide.html#overskrift1">overskrift 1</a><br />
<a href="MinSide.html#overskrift2">overskrift 2</a><br />
<a href="MinSide.html#overskrift3">overskrift 3</a><br />

<div id="overskrift1"></div>
<h3>overskrift 1</h3>
<p>Her er en hulens masse tekst</p>

<div id="overskrift2"></div>
<h3>overskrift 2</h3>
<p>Her er en hulens masse tekst</p>

<div id="overskrift3"></div>
<h3>overskrift 3</h3>
<p>Her er en hulens masse tekst</p>

</body></html>


 

TopEmail.
På nøjagtig samme måde som det foranstående kan du angive en e-mail adresse.


<a href="mailto:webmaster@domain.dk">Mail til webmaster</a> 

Det var en kort gennemgang af anvendelsen af hyperlinks.

Næste lektion handler om hvordan du indsætter billeder i dit dokument, samt hvordan du anvender billeder som links.

IMAGES/BILLEDER >>

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top