HOME -> HTML_TUTORIAL -> html-05 Tirsdag, 16. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2002 - Opdateret n/a

Lektion 05

Lister.

Indhold:

  • Punktopstilling / lister


Lister
Tit og ofte har man brug for at lave punktopstillinger eller liste om man vil. Der er her to metoder for at anvende lister.

<ol> Lister opstillet i numerisk rækkefølge (ordered list).
<ul> Liste som er opstille med en "dot" eller "bullet" (unordered list).

De enkelte punkter i listen markeres med <li>.

Her et eksempel på anvendelsen af <ol>


<ol>
<li>Dette er det første punkt.</li>
<li>Dette er punkt to.</li>
<li>Det sidste punkt på listen.</li>
</ol>


Ser således ud i browseren:


Her et eksempel på anvendelse af <ul>


<ul>
<li>Dette er det første punkt.</li>
<li>Dette er punkt to.</li>
<li>Det sidste punkt på listen.</li>
</ul>


Ser således ud i browseren:

Næste lektion handler om tabeller.

TABELLER >>

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top