HOME -> HTML_TUTORIAL -> html-03 Lørdag, 20. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2002 - Opdateret n/a

Lektion 03

Grundstruktur i html/xhtml

Dette er den første egentlige lektion i xhtml kodning, følgende gennemgås:

  • Filnavn
  • Lidt om tags og elementer
  • Grundstruktur
  • <head> delen
  • <body> delen


Filnavn
Når du kommer til det sted hvor du skal gemme dit nye dokument, er det vigtig at det gemmes med korrekt "efternavn". Når vi snakker html, vil "efternavnet" altid være: htm eller html. F.eks. kunne filnavnet for et html dokument hede som følgende: etnavn.htm eller etnavn.html.
Det samme gør sig gældende når der tales om css, JavaScript eller andre programmerings sprog. I de førnævnte ville "efternavnet" være etnavn.css henholdsvis etnavn.js.
Lidt om tags og elementer
Teksten imellem [start-tag] og [end-tag] kaldes for elementets [content] (indhold).

Et element kan således bestå af:

=> [start-tag] [content] [end-tag]

eller start-tag efterfulgt af end-tag

=> [start-tag] [end-tag]

eller start-tagen som afslutter sig selv

=> [start-tag /]

I forbindelsen med start-tagen kan der knyttes attributter med tilhørende værdi

=> [start-tag + evt. attributter] ....


Grundstrukturen i HTML
Grundstrukturen i et html eller xhtml dokument består af følgende:

<html> som er start-tag, </html> som er end-tag.

Der anvendes / (skråstreg) tegnet for at afslutte et element. Andre eksempler er:

<head> som er start-tag, </head> som er end-tag.

<body> som er start-tag, </body> som er end-tag.

Med disse tags er vi nået frem til grundstrukturen i et (x)html dokument, som er:<html> Fortæller browseren at der kommer html kode.

<head> Åbner head delen.
</head> Lukker head delen.

<body> Åbner body delen.
</body> Lukker body delen.

</html> Afslutter html koden.


<head> delen
Head delen anvendes til at gemme oplysninger om siden. Det er her du kan angive sidens titel <title> eller et link til et eksternt stylesheet. Det er også her du placerer dine meta elementer, og nogle gange scripts.


<head>

<title>Titel på din side</title>

</head>


<body> delen
Body delen indeholder de kommandoer som gør, at din side kan vises i en browser. Med andre ord, så er det vi ser i vores browser, det som er skrevet i body delen.


<body>

<h1>Her er en overskrift</h1>
<p>Dette er en almindelig tekst</p>

</body>


Så meget til grundstrukturen i html. Disse elementære grundregler er noget som går igen ved alle fremtidige dokumenter som du laver, og anvender på Internettet. Dette, plus en lille smule mere, er hvad der skal til for at oprette dit første web dokument. Det ser vi på i næste lektion.

DEN FØRSTE SIDE! >>

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top