HOME -> HTML_TUTORIAL -> html-02 Tirsdag, 16. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2002 - Opdateret n/a

Lektion 02

Forskellen mellem HTML 4.01 og XHTML 1.0

Indhold

  • Indledning
  • STORE bogstaver bliver små!
  • Alle elementer skal lukkes.
  • Anførselstegn. - quoted attribute values.
  • Elementer der overlapper.
  • Minimering af attributter.


Indledning
Denne lektion er mere til orientering, og beskriver de væsentligste forskelle mellem html og xhtml. Det du i denne lektion skal lægge mærke til er afsnittet om "Alle elementer skal lukkes". Resten vil give sig i de efterfølgende lektioner.
STORE bogstaver bliver små!
Alt kode skrives i xhtml med små bogstaver. Derfor bliver et tag som f.eks. <BODY> fremover skrevet <body>.

Dette er standard fremover, da alt i xml er "case-sensitive". Hvilket betyder at f.eks. <li> og <LI> er to forskellige tags.
Alle elementer skal lukkes.
XML foreskriver struktureret kodning, hvilket gør sig gældende i xhtml. Dette betyder at alle elementer skal have en slutte-tag. Dette gælder også for de tags der i html 4.01 og ældre ikke krævede slutte-tag.

Der er her tale om bl.a. følgende elementer:
  • <br> (breake) som er et linieskift.
  • <hr> som er en horizontal streg (horizontale rule).
For at gøre en lang historie kort, afsluttes disse to elementer i sig selv!! Dette lyder lidt underligt, men gøres på følgende måde. Der hvor du vil have et linieskift anvendes <br /> elementet, og der hvor du vil have en horisontal streg anvender <hr /> elementet. Og mere er der såmænd ikke i det.
W3C godkender dog også følgende tegn: </br>, <br/>, </hr> og <hr/>.

Andre elementer som afsluttes i sig selv er reference elementer til ekstern stylesheet, samt "meta" og "img" elementer. Men mere om disse elementer senere.

Anførselstegn. - quoted attribute values.
Alle værdier som er tilknyttet en attribut skal stå i anførselstegn. Således bliver:
<body bgcolor=red> til <body bgcolor="red">.

Elementer der overlapper.
Overlappende elementer er ikke tilladt, her følges almen matematiske regler. Så derfor bliver:
<body><p>Dette er en tekst</body></p> til
<body><p>Dette er en tekst</p></body>.

Minimering af attributter.
I xhtml er det ikke længere tilladt at minimere sine attributter, som der var tilfældet i html.

Dette skulle i grove træk være forskellene fra html til xhtml 1.0. De efterfølgende lektioner vil primært går efter xhtml, da dette er den fremtidige standard.

I næste lektion ser vi på grundstrukturen i et xhtml dokument.

GRUNDLÆGGENDE STRUKTUR FOR XHTML >>

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top