HOME -> HTML_ARTIKLER -> 03-html-iframe Lørdag, 20. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2002 - Opdateret n/a

<iframe> tag

Ved hjælp af iframe kan du lave rammer internt i dit html dokument.

I disse rammer har du mulighed for at placere txt-filer, htm-filer eller andet. Ikke alle browser forstår iframe tagen, og derfor har du mulighed for at skrive en meddelelse, som vil blive vist i stedet for rammen.

Syntaks


<iframe + attributter> Tekst som vises når iframe ikke funger. </iframe>Attributter i forbindelse med iframe.

Attribut Egenskab
align Justering af teksten omkring rammen. Eks.: align="right" => Rammen placeres til højre, og omliggende tekst, grafik og andet placeres så vidt det er mulig til venstre for rammen.
Værdier: left, right, center.
height Højde af rammen i px eller %.
width Bredden af rammen i px eller %.
hspace Specificerer venstre og højre margin udenfor rammen - afstand til andre objekter!
vspace Specificerer top og bottom margin udenfor rammen - afstand til andre objekter!
name Angiver navnet på rammen. For at indsætte et andet dokument i rammen skal man anvende "anchor" elementet, hvor man i "target" attributten angiver rammens navn.
src Source angiver kilden (url) af dokumentet som skal hentes ind i rammen.
scrolling Angiver muligheden for at have scrollbars i rammen.
Værdier: yes, no, auto.

Eksempel
Her et eksempel som illustrerer anvendelsen af iframe. Hvis du føler trang til det, kan du copy og paste koden over i din egen editor og lege med den!


<iframe name="frame1" src="testfile.txt" height="100" width="325" align="right">Du kan ikke se denne ramme i din browser</iframe>
Eksempel:Du kan også vælge at anvende vores Iframe generator

Det var alt, rigtig god fornøjelse med anvendelsen af iframe.

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top