HOME -> HTML_ARTIKLER -> 01-html-marquee Tirsdag, 16. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2002 - Opdateret n/a

<marquee> tag

Attributter i forbindelse med marquee.

Så vidt det er mig bekendt, er marquee-tagen ikke en del af W3C specifikationer, men et element udarbejdet af Microsoft til brug i deres IE. Dette har til følge at ikke alle browsere understøtter denne funktion.

Syntaks


<marquee + attributter> din tekst </marquee>Attributter i forbindelse med marquee.

Attribut Egenskab Værdi
align justering af teksten. bottom => bund.
middle => midt.
top.
bgcolor baggrundsfarve angives i hex. #rrggbb
behavior scroll arten. alternate => frem og tilbage.
scroll => default.
slide => scroller ind og stopper.
direction scroll retning. left (default) => Fra højre mod venstre.
right => venstre mod højre.
height højde af marquee i pixel eller %. -
width bredden af marquee i pixel eller %. -
loop antal gennemløb af marquee. infinite (default) => uendelig.
loop="1" => et gennemløb.
loop="2" => to gennemløb.
o.s.v.
scrollamount angiver hvor meget teksten flyttes i px. -
scrolldelay pause i millisekunder førend teksten kører videre. -
hspace specificerer venstre og højre margin udenfor marquee - afstand til andre objekter! -
vspace specificerer top og bottom margin udenfor marquee - afstand til andre objekter! -

Eksempler
Her kommer et par eksempler som illustrerer anvendelsen af marquee. Hvis du føler trang til det, kan du copy og paste koden over i din egen editor.
Første eksempel, marquee i al sin enkelthed. kildekoden er som følgende:


<marquee>Dette er et eksempel på en marquee</marquee>
<marquee style="color: green; font-family: fantasy; font-size: 50px;" behavior="alternate" direction="right" bgcolor="#ffff00" scrollamount="5" scrolldelay="100" width="70%" loop="3">Attributter i forbindelse med marquee</marquee>Det var alt, rigtig god fornøjelse med anvendelsen af marquee.

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top