HOME -> DIVERSE_ARTIKLER -> 07-tegn Tirsdag, 16. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2003 - Opdateret feb. 2006

ASCII og ISO-8859

De mest anvendt tegnsæt er latin-1 samt anvendelsen af ASCII koderne.

Indhold


TopIndledning
7-bits ASCII

"ASCII koder" eller "ASCII-tabellen" kalder vi det i daglig tale, men hvad er det egentligt? ASCII står for "American Standard Code for Information Interchange". Den oprindelige 7-bits ASCII tabel indeholder i alt 128 tegn, og repræsenterer de engelske skrifttegn som numre der går fra 0 til 127. De fleste operativsystemer som MS-Windows, UNIX, AmigaDOS og VMS anvender ASCII koderne til at repræsentere tekst, hvilket gør det mulig at computerne indbyrdes kan udveksle information. Det gamle MS-DOS anvender et andet tegnsæt, der næsten er identisk med ASCII.

I forbindelse med programmering tales der ofte om at gemme sine programmer i ASCII format eller "plain text". Alle tekst editorer og de fleste tekst behandlings applikationer som f.eks. Word kan gemme i ASCII format. Dog er det ikke sikker, at ASCII formatet er valgt som standard.

ISO-8859

I det danske sprog, som så mange andre, har vi nogle skrifttegn der ikke er indehold i den af ISO standardiseret ASCII tabel (ISO-646). For at løse dette har man lavet en udvidet tabel indeholdende skrifttegn der dækker de enkelte europæiske landes behov. Disse er defineret via ISO-8859-1 t.o.m. ISO-8859-10. De udvidede skrifttegn starter ved 160 og går til 255, hvor ASCII tabellen danner grundlaget.

Tegnene fra 128 t.o.m. 159 anvendes i forbindelse med kontrol tegnene 0 til 31. Dette for at forbinde den 7-bits ASCII tabel med den 8-bits ISO-8859 tabel.

I et HTML dokument er det mulig at gengive skrifttegn på forskellig vis, som f.eks. &#xxx; hvor xxx er den decimale kode for tegnet. Eller man kan skrive navnet på tegnet som &xx..xx; hvor xx..xx er en forkortelse af navnet.

For at tilkendegive hvilket tegnsæt du anvender kan du i dit html dokument tilføje følgende meta-tag:


<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />


Top7-bit ASCII "Device Control Characters"
ASCII tabellen indeholder nogle tegn, som er specielt designet til at styre enheder som keyboard, printer og lignende. Disse tegn anvendes ikke i HTML dokumentet, og er her listet for informations skyld.
Dec Oct Hex Bin   HTML
000 000 000 0000000 &#00;  NUL  Null
001 001 001 0000001 &#01;  SOH  Start of Header
002 002 002 0000010 &#02;  STX  Start of Text
003 003 003 0000011 &#03;  ETX  End of Text
004 004 004 0000100 &#04;  EOT  End of Transmission
005 005 005 0000101 &#05;  ENQ  Enquiry
006 006 006 0000110 &#06;  ACK  Acknowledgment
007 007 007 0000111 &#07;  BEL  Bell
008 010 008 0001000 &#08;  BS   Backspace
009 011 009 0001001 &#09;  HT   Horizontal Tab
010 012 00A 0001010 &#10;  LF   Line Feed
011 013 00B 0001011 &#11;  VT   Vertical Tab
012 014 00C 0001100 &#12;  FF   Form Feed
013 015 00D 0001101 &#13;  CR   Carriage Return
014 016 00E 0001110 &#14;  SO   Shift Out
015 017 00F 0001111 &#15;  SI   Shift In
016 020 010 0010000 &#16;  DLE  Data Link Escape
017 021 011 0010001 &#17;  DC1  Device Control 1
018 022 012 0010010 &#18;  DC2  Device Control 2
019 023 013 0010011 &#19;  DC3  Device Control 3
020 024 014 0010100 &#20;  DC4  Device Control 4
021 025 015 0010101 &#21;  NAK  Negative Acknowledgement
022 026 016 0010110 &#22;  SYN  Synchronous Idle
023 027 017 0010111 &#23;  ETB  End of Trans. Block
024 030 018 0011000 &#24;  CAN  Cancel
025 031 019 0011001 &#25;  EM   End of Medium
026 032 01A 0011010 &#26;  SUB  Substitute
027 033 01B 0011011 &#27;  ESC  Escape
028 034 01C 0011100 &#28;  FS   File Separator
029 035 01D 0011101 &#29;  GS   Group Separator
030 036 01E 0011110 &#30;  RS   Record Separator
031 037 01F 0011111 &#31;  US   Unit Separator
127 177 07F 1111111 &#127; DEL  Delete
Top7-bit ASCII "reference liste"
Dec Oct Hex Bin   HTML  Navn   Tegn
032 040 020 0100000 &#32; &sp;   SP   Space
033 041 021 0100001 &#33; &excl;   !   exclamation mark
034 042 022 0100010 &#34; &quot;   "   double quote
035 043 023 0100011 &#35; &num;   #   number sign
036 044 024 0100100 &#36; &dollar;  $   dollar sign
037 045 025 0100101 &#37; &percnt;  %   percent
038 046 026 0100110 &#38; &amp;   &   ampersand
039 047 027 0100111 &#39; &apos;   '   single quote
040 050 028 0101000 &#40; &lpar;   (   left/opening parenthesis
041 051 029 0101001 &#41; &rpar;   )   right/closing parenthesis
042 052 02A 0101010 &#42; &ast;   *   asterisk
043 053 02B 0101011 &#43; &plus;   +   plus
044 054 02C 0101100 &#44; &comma;  ,   single quote
045 055 02D 0101101 &#45; &minus;  -   minus or dash
046 056 02E 0101110 &#46; &period;  .   dot
047 057 02F 0101111 &#47; &sol;   /   forward slash
048 060 030 0110000 &#48;       0
049 061 031 0110001 &#49;       1
050 062 032 0110010 &#50;       2
051 063 033 0110011 &#51;       3
052 064 034 0110100 &#52;       4
053 065 035 0110101 &#53;       5
054 066 036 0110110 &#54;       6
055 067 037 0110111 &#55;       7
056 070 038 0111000 &#56;       8
057 071 039 0111001 &#57;       9
058 072 03A 0111010 &#58; &colon;  :   colon
059 073 03B 0111011 &#59; &semi;   ;   semi-colon
060 074 03C 0111100 &#60; &lt;    <   less than
061 075 03D 0111101 &#61; &equals;  =   equal sign
062 076 03E 0111110 &#62; &gt;    >   greater than
063 077 03F 0111111 &#63; &quest;  ?   question mark
064 100 040 1000000 &#64; &commat;  @   AT symbol
065 101 041 1000001 &#65;       A
066 102 042 1000010 &#66;       B
067 103 043 1000011 &#67;       C
068 104 044 1000100 &#68;       D
069 105 045 1000101 &#69;       E
070 106 046 1000110 &#70;       F
071 107 047 1000111 &#71;       G
072 110 048 1001000 &#72;       H
073 111 049 1001001 &#73;       I
074 112 04A 1001010 &#74;       J
075 113 04B 1001011 &#75;       K
076 114 04C 1001100 &#76;       L
077 115 04D 1001101 &#77;       M
078 116 04E 1001110 &#78;       N
079 117 04F 1001111 &#79;       O
080 120 050 1010000 &#80;       P
081 121 051 1010001 &#81;       Q
082 122 052 1010010 &#82;       R
083 123 053 1010011 &#83;       S
084 124 054 1010100 &#84;       T
085 125 055 1010101 &#85;       U
086 126 056 1010110 &#86;       V
087 127 057 1010111 &#87;       W
088 130 058 1011000 &#88;       X
089 131 059 1011001 &#89;       Y
090 132 05A 1011010 &#90;       Z
091 133 05B 1011011 &#91; &lsqb;   [   left/opening bracket
092 134 05C 1011100 &#92; &bsol;   \   back slash
093 135 05D 1011101 &#93; &rsqb;   ]   right/closing bracket
094 136 05E 1011110 &#94; &circ;   ^   caret/cirumflex
095 137 05F 1011111 &#95; &lowbar;  _   underscore
096 140 060 1100000 &#96; &grave;  `
097 141 061 1100001 &#97;       a
098 142 062 1100010 &#98;       b
099 143 063 1100011 &#99;       c
100 144 064 1100100 &#100;      d
101 145 065 1100101 &#101;      e
102 146 066 1100110 &#102;      f
103 147 067 1100111 &#103;      g
104 150 068 1101000 &#104;      h
105 151 069 1101001 &#105;      i
106 152 06A 1101010 &#106;      j
107 153 06B 1101011 &#107;      k
108 154 06C 1101100 &#108;      l
109 155 06D 1101101 &#109;      m
110 156 06E 1101110 &#110;      n
111 157 06F 1101111 &#111;      o
112 160 070 1110000 &#112;      p
113 161 071 1110001 &#113;      q
114 162 072 1110010 &#114;      r
115 163 073 1110011 &#115;      s
116 164 074 1110100 &#116;      t
117 165 075 1110101 &#117;      u
118 166 076 1110110 &#118;      v
119 167 077 1110111 &#119;      w
120 170 078 1111000 &#120;      x
121 171 079 1111001 &#121;      y
122 172 07A 1111010 &#122;      z
123 173 07B 1111011 &#123; &lcub;  {   left/opening brace
124 174 07C 1111100 &#124; &verbar; |   vertical bar
125 175 07D 1111101 &#125; &rcub;  }   right/closing brace
126 176 07E 1111110 &#126; &tilde;  ~   tilde
TopUdvidet ASCII "Device Control Characters" - reserveret
Dec Oct Hex Bin   HTML
128
 .
 .
 .
t.o.m.
 .
 .
 .
159
TopISO 8859-1 "(Latin-1) Characters List"
Dec Oct Hex HTML  Navn    Tegn
160 240 A0 &#160; &nbsp;  No-break space
161 241 A1 &#161; &iexcl;  ¡
162 242 A2 &#162; &cent;   ¢
163 243 A3 &#163; &pound;  £
164 244 A4 &#164; &curren;  ¤
165 245 A5 &#165; &yen;   ¥
166 246 A6 &#166; &brvbar;  ¦
167 247 A7 &#167; &sect;   §
168 250 A8 &#168; &uml;   ¨
169 251 A9 &#169; &copy;   ©
170 252 AA &#170; &ordf;   ª
171 253 AB &#171; &laquo;  «
172 254 AC &#172; &not;   ¬
173 255 AD &#173; &shy;   ­
174 256 AE &#174; &reg;   ®
175 257 AF &#175; &macr;   ¯
176 260 B0 &#176; &deg;   °
177 261 B1 &#177; &plusmn;  ±
178 262 B2 &#178; &sup2;   ²
179 263 B3 &#179; &sup3;   ³
180 264 B4 &#180; &acute;  ´
181 265 B5 &#181; &micro;  µ
182 266 B6 &#182; &para;   ¶
183 267 B7 &#183; &middot;  ·
184 270 B8 &#184; &cedil;  ¸
185 271 B9 &#185; &sup1;   ¹
186 272 BA &#186; &ordm;   º
187 273 BB &#187; &raquo;  »
188 274 BC &#188; &frac14;  ¼
189 275 BD &#189; &frac12;  ½
190 276 BE &#190; &frac34;  ¾
191 277 BF &#191; &iquest;  ¿
192 300 C0 &#192; &Agrave;  À
193 301 C1 &#193; &Aacute;  Á
194 302 C2 &#194; &Acirc;  Â
195 303 C3 &#195; &Atilde;  Ã
196 304 C4 &#196; &Auml;   Ä
197 305 C5 &#197; &Aring;  Å
198 306 C6 &#198; &AElig;  Æ
199 307 C7 &#199; &Ccedil;  Ç
200 310 C8 &#200; &Egrave;  È
201 311 C9 &#201; &Eacute;  É
202 312 CA &#202; &Ecirc;  Ê
203 313 CB &#203; &Euml;   Ë
204 314 CC &#204; &Igrave;  Ì
205 315 CD &#205; &Iacute;  Í
206 316 CE &#206; &Icirc;  Î
207 317 CF &#207; &Iuml;   Ï
208 320 D0 &#208; &ETH;   Ð
209 321 D1 &#209; &Ntilde;  Ñ
210 322 D2 &#210; &Ograve;  Ò
211 323 D3 &#211; &Oacute;  Ó
212 324 D4 &#212; &Ocirc;  Ô
213 325 D5 &#213; &Otilde;  Õ
214 326 D6 &#214; &Ouml;   Ö
215 327 D7 &#215; &times;  ×
216 330 D8 &#216; &Oslash;  Ø
217 331 D9 &#217; &Ugrave;  Ù
218 332 DA &#218; &Uacute;  Ú
219 333 DB &#219; &Ucirc;  Û
220 334 DC &#220; &Uuml;   Ü
221 335 DD &#221; &Yacute;  Ý
222 336 DE &#222; &THORN;  Þ
223 337 DF &#223; &szlig;  ß
224 340 E0 &#224; &agrave;  à
225 341 E1 &#225; &aacute;  á
226 342 E2 &#226; &acirc;  â
227 343 E3 &#227; &atilde;  ã
228 344 E4 &#228; &auml;   ä
229 345 E5 &#229; &aring;  å
230 346 E6 &#230; &aelig;  æ
231 347 E7 &#231; &ccedil;  ç
232 350 E8 &#232; &egrave;  è
233 351 E9 &#233; &eacute;  é
234 352 EA &#234; &ecirc;  ê
235 353 EB &#235; &euml;   ë
236 354 EC &#236; &igrave;  ì
237 355 ED &#237; &iacute;  í
238 356 EE &#238; &icirc;  î
239 357 EF &#239; &iuml;   ï
240 360 F0 &#240; &eth;   ð
241 361 F1 &#241; &ntilde;  ñ
242 362 F2 &#242; &ograve;  ò
243 363 F3 &#243; &oacute;  ó
244 364 F4 &#244; &ocirc;  ô
245 365 F5 &#245; &otilde;  õ
246 366 F6 &#246; &ouml;   ö
247 367 F7 &#247; &divide;  ÷
248 370 F8 &#248; &oslash;  ø
249 371 F9 &#249; &ugrave;  ù
250 372 FA &#250; &uacute;  ú
251 373 FB &#251; &ucirc;  û
252 374 FC &#252; &uuml;   ü
253 375 FD &#253; &yacute;  ý
254 376 FE &#254; &thorn;  þ
255 377 FF &#255; &yuml;   ÿ

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top