HOME -> DIVERSE_ARTIKLER -> 05-rss Lørdag, 20. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2004 - Opdateret n/a

RSS - Really Simple Syndication

Lav din egen RSS nyhedsfeed på en nem og simpel måde

Indhold

 

TopIndledning
RSS er en forkortelse for "Rich Site Summary", "RDF Site Summary" eller "Really Simple Syndication", hvoraf det sidstnævnte efterhånden har bidt sig fast. Alle de kære forskellige navne har noget med RSS historiens versioner at gøre. Der findes en række forskellige versioner af RSS, så som "0.90", "0.91", "0.93", "0.94", "1.0" og "2.0". Og der kommer nok flere versioner til med tiden.
Filnavnet på et newsfeed har altid endelsen ".rdf", ".xml" eller ".rss".

Uden at lave for mange omsvøb, så er RSS et XML dokument. På grund af dette starter alle RSS dokumenter med en XML deklaration, jævnfølge W3C (World Wide Web Consortium).


<?xml version="1.0" ?>


Grundlæggende er et RSS dokument opbygget som et HTML dokument, blot med andre elementer. Efterfølgende ser vi nærmere på selve elementerne i et RSS dokumentet.

 

TopRSS simple elementer

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">

<channel>

<item>
  <title></title>
  <link></link>
  <description></description>
</item>


</channel>

</rss>


Eksemplet er et meget forenklet udgave af et RSS dokument. Den første linie angiver at der er tale om et XML version 1.0 dokument. Tegnsættet er sat til iso-8859-1 der anvendes i Europa.
Næste linie angiver versionen af RSS, her er denne sat til 2.0.

<channel>    Angiver kanal, start på nyheds kilden.
<item>    Angiver "at her starter selve nyheden".
<title>    Angiver nyhedens overskrift/titel.
<link>    Angiver et link til nyheden.
<description>    Nærmere beskrivelse af nyheden.

 

TopFlere elementer
For at gøre RSS dokumentet mere sigende har du mulighed for at indsætte et billede, lave copyright samt generel beskrivelse af dit RSS dokumentet. Elementerne placeres direkte efter channel tagen, og før det første item.


<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">

<channel>

<title>Nyheder fra DitDomain.dk</title>
<link>http://www.ditdomain.dk</link>
<description>En kort og generel beskrivelse af din side</description>
<webmaster>DinMail@DitDomain.dk</webmaster>
      /* Her findes dok for RSS ver. 2.0 */
<docs>http://feedvalidator.org/docs/rss2.html</docs>
      /* Sprog dansk */
<language>da</language>

<image>
  <title>Nyheder fra DitDomain.dk</title>
  <url>http://www.ditdomain.dk/logo.gif</url>
  <link>http://www.ditdomain.dk</link>
</image>

<item>
  <title>Nyhed nummer 1</title>
  <link>http://www.linktilnyhed1.htm</link>
  <description>Beskrivelse af selve nyheden</description>
</item>

<item>
  <title>Nyhed nummer 2</title>
  <link>http://www.linktilnyhed2.htm</link>
  <description>Beskrivelse af selve nyheden</description>
</item>

<item>
  <title>Nyhed nummer 3</title>
  <link>http://www.linktilnyhed3.htm</link>
  <description>Beskrivelse af selve nyheden</description>
</item>

</channel>

</rss>


 

TopFeedreader
For at kunne modtage og læse nyhedsfeeds skal du bruge en såkaldt "News Aggregator" eller "RSS-client". Et udmærket stykke værktøj til læsning af feeds er "feedreader", du finder et link i vores software sektion.

 

TopValidering af RSS dokument
Validering eller godkendelse af dit dokument foretages på samme måde som hvis du validerer dine html dokumenter. Der findes en lang række af validatorer på nettet. Viser det sig at dit dokument validerer, så kan du ligesom i html få et ikon til indsætning på din side.

 

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top