HOME -> DIVERSE_ARTIKLER -> 03-chmod Lørdag, 22. September 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2003 - Opdateret Jan. 2006

CHMOD (change modus)

Artiklen hjælper dig på vej med at give dine filer og mapper de rigtige rettigheder.

Indhold

 

TopUpload af filer generelt
Når du anvender din FTP-klient, f.eks. LeechFTP, til at uploade filerne på serveren finder den som regel selv ud af hvilke fil typer der drejer sig om. Men som en retningsline er det vigtig at holde fast i, at tekst og billede -filer uploades i binær form, og cgi scripter altid i ASCII form.

 

TopAttributter og rettigheder
En ting er at uploade sine dokumenter og programmer til sit web-hotel eller på sin egen web-server. En anden ting er at få dem til at fungere. Hvis ikke de enkelte dokumenter har de rigtige attributter sat, så kører det helt enkelt ikke. Og der er her du må ind og anvende chmod kommandoen, der oprindelig kommer fra Unix verdenen. Chmod står for change modus, og via denne kan du angive rettighederne for de enkelte filer.
Når du nu uploader dine filer på serveren, sker dette som regel med attributterne sat til 644.

 

 

Men hvad betyder det, og hvordan hænger det nu sammen? Svaret er rimelig enkelt.

Du har muligheden for at angive rettighederne for tre grupper af brugere, nemlig ejeren (owner), gruppen (group) og offentligheden (public). Hver af disse tre brugergrupper kan du tildele rettighederne som læse (read), skrive (write) og eksekvering (execute), der hver især har en talværdi tilknyttet som vist i tabellen.

 

Tabel over chmod værdier
- owner group public
read 4 4 4
write 2 2 2
execute 1 1 1

 

For at tage et eksempel kan vi anvende vores attributter fra før, som lød på 644. Et lille regnestykke viser sammenhængen.

 

Chmod 644 værdier
- owner group public
read 4 4 4
write 2 - -
execute - - -

 

Hvilket giver:
owner: 4 (read) + 2 (write) = 6
group: 4 (read) = 4
public: 4 (read) = 4

 

Et andet godt eksempel er chmod 755, der bl.a. anvendes i forbindelse med cgi scripts.

 

 

Chmod 755 værdier
- owner group public
read 4 4 4
write 2 - -
execute 1 1 1

 

Hvilket giver:
owner: 4 (read) + 2 (write) + 1 (execute)= 7
group: 4 (read) + 1 (execute)= 5
public: 4 (read) + 1 (execute)= 5

 

Dette giver altså det oktale tal 755. I forbindelse med cgi anvendelse bruges ofte følgende chmod's 644, 666, 755 og 777. Erfaringsmæssigt kan disse indordnes som følgende i forbindelse med cgi:

chmod 644 tekst filer med indhold til bl.a. lay-out. Html-, tekst-, billede- filer og lignende.
chmod 666 tekst filer hvori der skrives, som f.eks. en counter-Log.
chmod 755 til eksekvering af scripts (.pl, .cgi) samt til mapper / kataloger.
chmod 777 til mapper / kataloger som indeholder filer med skriverettighederne 666.

 

Her er et lille stykke "legetøj" som giver dig mulighed for at afprøve chmod

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top