HOME -> CSS_TUTORIAL -> index Lørdag, 22. September 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2002 - Opdateret Apr. 2007

CSS Lektioner

Disse lektioner guider dig igennem css teknologien. Du lærer at opbygge, strukturere og udforme dine stylesheets.

Læs artiklen, klik på linketLektion 01 - Introduktion til CSS Læs artiklen, klik på linketLektion 02 - Syntaxen i CSS
I den første lektion får du en indblik i hvad CSS er og går ud på....Via CSS kan web-udvikleren få kontrol over, hvordan siderne skal vises i en browser. Specifikationerne til CSS blev udviklet af.... Syntax'en i CSS er sammensat af tre dele....Selector er normalt elementet/tag'en som man ønsker at definere. Egenskaben er den attribut som....

 

Læs artiklen, klik på linketLektion 03 - Placering af stylesheet Læs artiklen, klik på linketLektion 04 - Multible stylesheet
Et stylesheet kan enten være placeret internt i HTML dokumentet eller som en separat fil. Et eksternt stylesheet er.... ....mulighed for at anvende flere stylesheets af en gang. Man kunne have en ekstern stylesheet som virker....

 

Læs artiklen, klik på linketLektion 05 - Text Læs artiklen, klik på linketLektion 06 - Font
Følgende text egenskaber beskrives i denne lektion: align - spacing - decoration - indent - transform. Generic-family er en gruppe af skrifttyper med et ensartet udseende .... Via font-size har du mulighed for at justere tekst størrelsen.

 

Læs artiklen, klik på linketLektion 07 - Baggrund Læs artiklen, klik på linketLektion 08 - Pseudo-class og element
I denne lektion skal vi se nærmere på baggrundsfarver og billeder. Vi skal her se hvilke muligheder vi har, for placering af et billede. Skal billedet placeres.... I CSS anvendes pseudo-class til, at opnå forskellige effekter ved selectorer. Som vi tidligere har set, er syntaksen ....'anchor'....'first-line'....'first-letter'

 

Læs artiklen, klik på linketLektion 09 - "class" og "id" Læs artiklen, klik på linketLektion 10 - "div" og "span"
Via attributterne class og id har man mulighed for at specificere specielle egenskaber for udvalgte elementer. ....anvendelsen af <span> og <div>, disse to elementer bliver oftest anvend sammen med attributterne class og id.

 

Læs artiklen, klik på linketLektion 11 - Box-orientet model Læs artiklen, klik på linketLektion 12 - Box-oriented model - Margin
I css beskrives en boks orienteret model. Som navnet angiver, er selve strukturen opbygget omkring rektangulære bokse. For hvert element er der mulighed for at angive.... Her beskrives margin-top, right, bottom, left og sluttelig en sammenskrivning til margin.

 

Læs artiklen, klik på linketLektion 13 - Box-oriented model - Padding Læs artiklen, klik på linketLektion 14 - Box-oriented model - Border
Følgende egenskaber for padding beskrives i denne lektion: Padding-top, right, bottom, left og sluttelig en sammenskrivning til padding. Følgende egenskaber for border beskrives i denne lektion: Border-width, color, style .... width og height.

 

Læs artiklen, klik på linketLektion 15 - Positionering Læs artiklen, klik på linketLektion 16 - User interface
'Position' egenskaben beskriver hvordan du kan positionere dit element .... Absolute position er beregnet ud fra .... Relative position beregnes ud fra elementets .... Ved hjælp af z-index har du mulighed for at .... Float egenskaben beskriver .... Ved at anvende cursor kan du selv specificere typen af cursor som skal vises når der peges på en enhed. De førnævnte værdier har følgende ....

 

Læs artiklen, klik på linketAppendix A - Hvordan kommer jeg videre? Læs artiklen, klik på linketAppendix B - Oversigt-index over css level 1 og 2
En ting du altid bør gøre er at få dine stylesheet´s valideret. Her er et link til validering af .... Index over css kommandoer level 1 og 2

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top