HOME -> CSS_TUTORIAL -> css-02 Lørdag, 20. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2002 - Opdateret n/a

CSS lektion 02

Gennemgang af syntax i css

Syntax'en i CSS er sammensat af tre dele:

  • Selector
  • Property (Egenskab)
  • Value (Værdi)
I CSS sammenhæng ser strengen således ud:


Selector {Egenskab: Værdi;}


Selector er normalt elementet/tag'en som man ønsker at definere. Egenskaben er den attribut som man ønsker at ændre, og hver egenskab har en pålydende værdi. Egenskaben og værdien er adskilt med semi-colon, og omsluttet af knæk-parenteser.

Eksempel hvor teksten placeres til højre.


p {text-align: right;}


Hvis du ønsker at definere mere end en egenskab, skal disse adskilles med semi-colon. Nedenfor stående eksempel illustrerer dette.


p {text-align: right; color: blue; font-family: arial;}


For at gøre det mere overskuelig kan man definere en ting ad gangen.


p {
text-align: right;
color: blue;
font-family: arial;
}


Gruppering:
Det er også mulig at gruppere flere selectorer ad gangen, de skal dog herved adskilles med komma som vist i eksemplet. Dette kan for eksempel anvendes i forbindelse med overskrifter.


h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
color: red;
}


Kommentarer i sit stylesheet
Det er også mulig at anføre kommentarer i sit stylesheet. Dette gøres efter følgende simple regler. En kommentar starter med "/*" tegnet, og slutter med "*/" tegnet, som vist i eksemplet nedenfor.


/* Din kommentar her */


Nu har du en ide om syntaxen i CSS ............ videre til næste lektion, der handler om placeringen af dit stylesheet ;-)

PLACERING AF STYLESHEET >>

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top