HOME -> APACHE -> apache-06 Lørdag, 20. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2003 - Opdateret n/a

Beskytte udvalgte filer med .htaccess og .htpasswd .... #3/4

Ind i mellem kan det være behov for at beskytte en enkelt fil i en mappe, medens andre filer i mappen fortsat skal være tilgængelig for alle andre. Også her kan der anvendes .htaccess og .htpasswd på næsten samme måde som i artiklen "Beskyt dine mapper med .htaccess og .htpasswd". En artikel som burde læses forud for denne artikel, da den indeholder forklaringer som ikke er medtaget her.

Indhold

 

TopFilen .htaccess
For at beskytte en eller flere filer med password skal du anvende <files> i din .htaccess fil. Dette gøres på følgende måde.


AuthName "hemmelige mappe"
AuthType Basic
AuthUserFile /sti/til/.htpasswd

<files filnavn1.html filnavn2.html filnavn3.html>
Require valid-user
</files>


Som det fremgår af eksemplet er der her tale om tre beskyttede filer, nemlig filnavn1.html, filnavn2.html og filnavn3.html. Filerne adskilles med et mellemrum.

 

TopFilen .htpasswd
Din .htpasswd fil kunne f.eks. indeholde følgende tre brugere:
Gitte, Lene og Karsten
Hver af brugerne har deres egen password, som via "crypt" funktionen er krypteret og ligger i .htpasswd filen.
"Crypt" er en envejs kryptering og kan ikke dekrypteres igen. Filen .htpasswd ser ud som følgende:


gitte:Z2.8E4/w1yaEw
lene:bGcDuPkMwvPHs
karsten:a2lPPmQKSi7mc


Sådan, nu er de tre filer beskyttet med password, og kun de tre brugere der er indeholdt i din .htpasswd fil kan tilgå disse.
Hvis du har flere brugere som skal have adgang til filerne skal du bare tilføje dem i din .htpasswd fil med brugernavn og krypteret adgangskode.

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top