HOME -> APACHE -> apache-01 Lørdag, 20. Oktober 2018

HOME
FORUM
OPEN DIRECTORY
BOOKMARK
Offentliggjort 2003 - Opdateret n/a

Installation af apache 2.0 på Linux

Artiklen beskriver i korte træk hvordan du kan installere Apache på din Linux maskine.

Indhold

 

TopDownload apache
Det første der skal gøres er selvfølgelig at downloade apache serveren. Dette kan gøres fra Apaches hjemmeside www.apache.org (se evt. link i software sektion). Filen der skal bruges hedder httpd <versions nummer>.tar.gz, i mit tilfælde httpd-2.0.47.tar.gz. Gem filen f.eks. i mappen Documents, eller hvor du nu ønsker at gemme filen.

 

TopInstallations forberedelse
I forbindelse med installationen skal du logge ind som root, for at have rettigheder til færdiggørelse af installationen.
Åben et "console" vindue, og indtaste root koden. Den fortsatte installation foregår nu fra denne consol.

Gå ind i den mappe hvor du har gemt den hentede fil. I mit tilfælde er det mappen Documents. I den sammenhæng kan man bruge kommandoer der også kan bruges i DOS.

"cd <mappens navn>" for at komme ind i mappen og "cd.." for at komme et skridt tilbage, intet nyt i dette. For at få vist indholdet i mappen kan man godt anvende dos kommandoen "dir", men det tilrådes at anvende "ls". Via "ls" får man endvidere et bedre indtryk af hvad der er filer og hvad der er mapper. Men bortset fra dette er det altid en god ide at tænke i Linux baner når det nu er Linux man arbejder med og ikke Windows.

 

TopUdpakning af filen
For at udbakke filerne skal man skrive følgende:


[root@local navn]# tar xvzf httpd-2.0.47.tar.gz


På skærmen ses nu selve processen i udpakningen af filerne. På et eller andet tidspunkt er denne proces færdig, og du vil kunne se, at der er blevet oprettet en ny mappe ved navn "httpd-2.0.47" eller "httpd <versions nummer>", alt afhængig af hvilken version du har hentet. I mit tilfælde ligger den nyoprettede mappe i forlængelse af Documents.

 

TopInstallation af Apache
Gå ind i den oprettede mappe og skriv følgende:


[root@local httpd-2.0.47]# ./configure --prefix=/installations mappe


Hvor "installations mappe" er navnet på den mappe hvor du ønsker at installere serveren. Jeg valgte at oprette en mappe ved navn "httpd", og skrev derfor:


[root@local httpd-2.0.47]# ./configure --prefix=/httpd


 

Med den næste kommando "bygger" du selve serveren. Og igen ser du processen skrevet ud på skærmen.


[root@local httpd-2.0.47]# make


 

Når serveren er "bygget" foretages den sidste del af installationen ved at skrive følgende kommando:


[root@local httpd-2.0.47]# make install


 

Nu er der kun en ting tilbage, nemlig at starte serveren. Dette gøres med kommandoen:


[root@local navn]# mappens navn/bin/apachectl start


 

For at se om din nye web-server funger kan du f.eks. åbne Mozilla. I kommando linien skriver du "http://localhost:80/"

Og hvis al installation er gået som det skulle, så ser du nu Apaches opstarts side, og selve installationen er nu færdig. I selve dokumentationen som følger med Apache står der en masse nyttige informationer, som du kan bruge i forbindelse med videre installation og opsætning.

Sluttelig lige en kommando til ....


[root@local navn]# mappens navn/bin/apachectl stop


dette stopper din Apache server.God fornøjelse!

 

Copyright © 2002 - 2018
NETeXplorer.dk · All rights reserved Top